Potraga za arhivom

18. Januara 2016.00:00
U nastavku suđenja Jasminu Šehagiću za zločine počinjene na području Kaknja, Sudsko vijeće Kantonalnog suda u Zenici je prihvatilo prijedlog Odbrane da bude pozvan svjedok u vezi sa arhivom o zatočenicima u rudniku.

This post is also available in: English

Sud je obavijestio stranke da je iz Ministarstva odbrane BiH odgovoreno da u arhivskoj građi 309. i 311. brigade Trećeg korpusa ABiH nema evidencije o licima koja su bila zatvorena u bivšoj direkciji kakanjskog rudnika.

Optuženi Šehagić je ostao pri tvrdnji da je postojala arhiva i naveo ime osobe kojoj je predao arhivu, kao i cjelokupni inventar objekta, čiji je upravnik bio.

Vijeće je prihvatilo zahtjev da se ta osoba sasluša, kao i da se pozovu još četiri svjedoka Odbrane, koji su se, po tvrdnjama optuženog, sami javili kako bi opovrgli navode da su bili maltretirani i pretučeni u pritvorskoj jedinici rudnika.

Šegahić je optužen da je, kao upravnik zatočeničkog objekta koji je bio u staroj direkciji Rudnika mrkog uglja u Kaknju, učestvovao u mučenju zarobljenika hrvatske nacionalnosti.

Usvojen je i prijedlog da se zatraže naredbe vojne policije po kojima su postupali, s obzirom na suprotne izjave pojedinih svjedoka o tome da li su pripadnici vojne policije vršili ispitivanja.

Teza Odbrane je da su tokom perioda iz optužnice “svi tukli i privodili”, a da se, kako je rekao branilac Vlado Adamović, sada sve pokušava prebaciti na optuženog, koji je, po vojnim evidencijama, bio nesposoban za vojnu službu.

Sud je kao nepotreban odbio prijedlog Odbrane za saslušanje četiri svjedoka – čije adrese nisu poznate i koji žive u inostranstvu.

Sudija Nermin Tešnjak obrazložio je da bi ti svjedoci bili saslušani na okolnosti vjerodostojnosti iskaza jednog svjedoka Optužbe, za čiju ocjenu Sud ima dovoljno elemenata.

Suđenje se nastavlja 4. februara.

Dženana Sivac


This post is also available in: English