Grad: Kakanj


3. Marta 2016.
Pred Kantonalnim sudom u Zenici, Odbrana optuženog Jasmina Šehagića predložila je nekoliko novih materijalnih dokaza, nakon čega je zatražena odgoda suđenja.