Članak

Nove činjenice u nalazu vještaka

30. Juna 2015.00:00
Na suđenju za zločine počinjene u Sarajevu, vještakinja neuropsihijatrije kazala je da su fizičke i psihičke povrede nanesene petorici zatvorenika u “Viktor Bubnju” i Centralnom zatvoru bile jakog intenziteta.

This post is also available in: English

Prezentujući nalaz i mišljenje, vještakinja Zorica Lazarević je rekla da je, na osnovu saznanja o fizičkom povređivanju, psihičkim patnjama i uslovima boravka bivših zatočenika, donijela zaključak o intenzitetu njihove fizičke i duševne boli.

“Intenzitet fizičkog povređivanja tokom zatočeništva u bišvoj kasarni ‘Viktor Bubanj’, odnosno vojnom zatvoru, bio je jako visok. Ovaj zaključak izvodim iz zapisnika, opisa kako se on danas osjeća”, kazala je vještakinja prezentujući mišljenje o povredama kod oštećenog Željka Kljajića.

Osim za Kljajića, Lazarević je dala mišljenje o povredama, posljedicama i zdravstvenom stanju i za Dragomira Pejovića, Ljubomira Drakula, Milorada Šekaru te Slobodana Gutaja. Nalaz je sačinila na zahtjev Tužilaštva BiH, koje je ovo predložilo kao dodatni dokaz.

Za sve oštećene vještakinja je zaključila da je intenzitet povređivanja i duševnih patnji bio visok. Dodala je i da su neka oboljenja oštećenih mogla nastati kao posljedica povreda koje su zadobili tokom zatočenja.

Za izradu nalaza, kako je pojasnila, koristila je zapisnike koje su oštećeni dali Tužilaštvu i Sudu, medicinsku dokumentaciju, dok je sa nekima i ona obavila razgovor.

Odbrana je rekla da se protivi ulaganju ovog nalaza jer su svjedoci tokom intervjua kod vještakinje spominjali neke činjenice o kojima tokom suđenja nisu govorili.

“Očigledno je da su svjedoci u psihijatrijskom intervjuu mnogo šire iznosili svoja ubjeđenja, tako da je to moglo doprinijeti zaključku vještaka… Već sada postoje ozbiljni prigovori da se ovakav nalaz uloži. Dovedeni smo da se sada govori o onome što nikada ovdje nije rečeno”, kazao je Vlado Adamović, branilac Iulian-Nicolaea Vintile.

On je rekao i da je tužilac bio obavezan usmjeriti vještakinju u vezi s onim što će biti predmet vještačenja, a ne pustiti svjedoke da pričaju bilo šta.

“Ne možete pustiti vještaka da luta kao ovca po livadi”, kazao je branilac, na šta ga je Sudsko vijeće opomenulo da se tako u sudnici ne izražava.

Adamović je istakao i da su nalazom Tužilaštva vještačene dvije osobe više nego što je vještačio vještak Odbrane, što u ovoj fazi postupka nije dozvoljeno. Predložio je Sudu da nalaz ne usvoji, cijeneći ga kao nezakonit dokaz.

Sudsko vijeće nije moglo odmah o ovome odlučiti, najavivši da će odluku donijeti do petka.

Za zločine nad srpskim civilima počinjene u kasarni “Viktor Bubanj” i na petom spratu Okružnog zatvora u Sarajevu sudi se Ramizu Avdoviću i Iulian-Nicolaeu Vintili. Tužilaštvo smatra da su civili bili izloženi patnji i mučenju te odvođeni na prisilni rad.

Avdović je, prema optužnici, bio komandir straže na petom spratu Okružnog zatvora u Sarajevu i u bivšoj kasarni “Viktor Bubanj”, a Vintila kuhar i stražar u nekadašnjoj kasarni.

Naredno suđenje zakazano je za 14. juli.

Selma Učanbarlić


This post is also available in: English