Članak

Zatrpavanje leševa

8. Juna 2015.00:00
Na suđenju za genocid počinjen u Srebrenici, Državno tužilaštvo je pročitalo iskaz preminulog svjedoka o zatrpavanju leševa i kopanju jama na putu od Konjević Polja prema Zvorniku.

This post is also available in: English

Zaštićeni svjedok SG-10 je u iskazu iz 2009. naveo da je za vrijeme pada Srebrenice bio u injžinjerijskoj jedinici i da je vozio utovarač. Prisjetio se kako je u julu 1995. godine išao u Cersku, gdje mu je zadatak bio da zatrpa leševe, koji su se nalazili pored puta.
“Sjećam se da su bili pobili neke ljude, muslimane”, naveo je svjedok i dodao da je leševe, koji su se već bili ucrvali, zatrpao za otprilike sat vremena.
Bulić je pročitao i navode SG-10 da su ga mijenjali za mašinom kada bi išao kući ili bio na bolovanju i da nema saznanja šta su drugi radili.
SG-10 je ispričao i kako su se danju kopale jame, a noću kamionima dovoženi leševi, koji su zatrpavani.
On je kazao da je radio na nekoliko lokacija na ovom području i da se “teško osjećao”.
Njegov iskaz pročitan je na suđenju Goranu Sariću, optuženom da je u julu 1995. godine komandovao policijskim snagama koje su učestvovale u pretresima, razoružavanju, te prisilnom premještanju žena, djece i staraca, kao i odvajanju muškaraca i dječaka, koji će kasnije biti pogubljeni na području Srebrenice.
Prema optužnici, on je pripadnicima policije izdao naredbu da osiguravaju putnu komunikaciju Bratunac – Konjević Polje i da zarobljavaju muškarce koji su pokušali šumom izaći iz zaštićene zone Srebrenica.
Odbrana optuženog prigovorila je na iskaz svjedoka zbog “neprihvatljivosti i nerelevantnosti”, te navela da bi mu postavila pitanja da li je pripadao Drinskom korpusu Vojske Republike Srpske (VRS), kao i set pitanja o vremenskom periodu kad je bio angažovan na prekopavanju.
Odbrana je istakla da nije uvjerena kako je dobila cjelokupan transkript iskaza.
Suđenje će se nastaviti 15. juna.

Lamija Grebo


This post is also available in: English