Članak

Priče o ubistvima u Kravici

6. Aprila 2015.00:00
Svjedok Tužilaštva BiH na suđenju za genocid počinjen u Srebrenici, svjedočio je o transportu žena i djece iz Potočara, te predaji muškaraca u julu 1995. godine.

This post is also available in: English

Zaštićeni svjedok SG-9 ispričao je da je 11. ili 12. jula 1995. s Jahorine krenuo na teren na područje Srebrenice, gdje je jedan od prvih zadataka njegove jedinice bilo obezbjeđenje žena i djece koji su odlazili iz Potočara.

“Bilo je puno žena i djece, i autobusi. Ulazili su u autobuse i transportovani za Kladanj”, izjavio je on.

Na pitanje tužioca Ibre Bulića da li je vidio odvajanje muškaraca u Potočarima, svjedok je odgovorio da nije, ali da je čuo priče o tome. Nakon što mu je tužilac pročitao dio izjave u kojoj je rekao da je vidio odvajanja, svjedok je kazao da je “tako nekako bilo”.

Svjedok je dodao da je nakon ovog zadatka njegova jedinica upućena da obezbjeđuje putnu komunikaciju prema Konjević Polju, gdje im je rečeno da osobe koje se budu predavale sprovode do jedne livade.

“Bilo je predaja. Jedanput se predala veća grupa, koju smo mi sproveli do poljane. U toj grupi je bilo par stotina ljudi, izgledali su umorno. A bilo je i pozivanja putem megafona za predaju”, ispričao je SG-9.

On je dodao kako je kasnije čuo priče da je bilo i ubistava zarobljenih Bošnjaka u Kravici.

Svjedok je naveo da pred polazak na teren nije znao gdje ide, te da im se na Jahorini obratio Duško Jević. Dodao je da u tom periodu nije znao za Gorana Sarića.

“Kad smo bili na području Srebrenice, nisam znao za Gorana Sarića, ni šta je Goran Sarić”, rekao je.

Sarić je optužen da je komandovao policijskim snagama koje su učestvovale u pretresima, razoružavanju te prisilnom premještanju žena, djece i staraca, kao i odvajanju muškaraca i dječaka, koji će kasnije biti pogubljeni na području Srebrenice.

Tužilaštvo smatra da je pripadnicima policije izdao naredbu da osiguravaju putnu komunikaciju Bratunac – Konjević Polje i da zarobljavaju muškarce koji su pokušali šumom izaći iz zaštićene zone Srebrenica.

Novi svjedok Tužilaštva BiH svjedočit će 20. aprila.

Selma Učanbarlić


This post is also available in: English