Članak

Smanjene kazne zatvora Adamoviću i Lukiću

3. Decembra 2014.00:00
Trećestepeno vijeće Suda BiH smanjilo je za po dvije godine zatvora kaznu Marku Adamoviću i Bošku Lukiću za zločine počinjene u ljeto 1992. na području Ključa.

This post is also available in: English (English)

Trećestepeno vijeće Suda BiH djelimično je uvažilo žalbe Odbrana u pogledu visine kazne, te smanjilo kaznu Adamoviću sa 22 na 20, a Lukiću sa 14 na 12 godina zatvora. U ostalom dijelu presuda je neizmijenjena.

Drugostepeno vijeće je 2013. utvrdilo da su Lukić, u svojstvu komandanta Opštinskog bataljona Teritorijalne odbrane (TO), a Adamović, kao komandant Komande odbrane grada, bili učesnici udruženog zločinačkog poduhvata čiji je cilj bio progon nesrpskog stanovništva.

U okviru ovog progona je ubijeno više od 150 bošnjačkih civila, te vršena nezakonita zatvaranja, premlaćivanja i druga nečovječna djela.

U prvostepenom postupku Lukić i Adamović su bili oslobođeni krivice za ove zločine, a osuđeni su nakon obnovljenog suđenja, zbog čega su imali pravo da podnesu žalbu Trećestepenom vijeću Suda BiH.

Za Boškom Lukićem, koji se nije pojavio na drugostepenoj presudi, raspisana je međunarodna potjernica.

Džana Brkanić


This post is also available in: English (English)