Članak

Presuda Milisavljeviću, Panteliću i Tasiću sredinom oktobra

16. Septembra 2014.00:00
Iznoseći završnu riječ, Odbrana Ljubomira Tasića je zatražila od Suda BiH da optuženog oslobodi krivice za progon, nezakonito zatvaranje i druge zločine počinjene nad civilima bošnjačke nacionalnosti u Višegradu.

This post is also available in: English

Braniteljica Mirsada Beganović-Žutić je kazala da Tužilaštvo BiH nije van svake razumne sumnje dokazalo zločin protiv čovječnosti, odnosno široki i sistematični napad, kao niti svjesno učešće optuženog u njemu.

“Smatramo da Tužilaštvo nije van svake razumne sumnje dokazalo prisilno preseljenje bošnjačkog stanovništva sa općine Višegrad, te konstatujemo da je riječ o dogovorenom odlasku civila”, kazala je Beganović-Žutić.

Ona je napomenula kako su brojni svjedoci opisali kao haotično stanje u Višegradu nakon odlaska Užičkog korpusa, te da je svaki stanovnik osjećao strah od paravojnih formacija koje su palile, pljačkale i ubijale.

“Čak su i Srbi izmještali svoju djecu vani kod rodbine zbog straha. Istovremeno, Crveni krst je počeo organizovati konvoje za sve koji se osjećaju nesigurno”, istakla je Beganović-Žutić.

Odbrana je ukazala na izjavu svjedoka Tužilaštva Ferida Spahića, koji je opisao dogovor sa Ljubomirom Tasićem o evakuaciji stanovništa konvojem u organizaciji Crvenog krsta.

“Jedino sam tražio da nas Ljupko prati. Niko nas nije prisiljavao”, citirala je braniteljica izjavu Spahića.

Prema Odbrani, prilikom okupljanja stanovništva na trgu u Višegradu nije bilo maltretiranja, a ključnu ulogu je imao organizator – Crveni krst i policija koja je bila nadležna za bezbjednost, ali ne i vojska.

“Niti jedan svjedok nije vidio da je Tasić nekoga zatvorio ili lišio slobode”, rekla je Beganović-Žutić, dodavši da su brojni svjedoci kazali kako Tasić nije bio u pratnji konvoja do Išerić brda.

Tasić je optužen zajedno s Predragom Milisavljevićem i Milošem Pantelićem za učešće u ubistvima, nezakonitom zatvaranju, mučenju i prisilnom protjerivanju civila bošnjačke nacionalnosti s područja Višegrada.

Odbrana je istakla da Tužilaštvo tereti Tasića kao običnog pripadnika Vojske Republike Srpske, te su samim time neargumentovane optužbe da je on naredio progon ili imao naredbodavnu ulogu.

“Također, želimo istaći da je jedan dio iskaza svjedoka Tužilaštva uštiman, jer je riječ o pripadnicima određenih poslijeratnih udruženja”, kazala je Beganović-Žutić, predloživši oslobađajuću presudu za svog branjenika.

Presuda Milisavljeviću, Panteliću i Tasiću će biti izrečena 14. oktobra.

Džana Brkanić


This post is also available in: English