Članak

Angažovanje policije u srebreničkoj operaciji

4. Februara 2014.00:00
U nastavku suđenja Goranu Sariću, optuženom za genocid u Srebrenici, svjedok Tužilaštva BiH ispričao je kako je četa posebnih jedinica policije (PJP) iz Zvornika bila angažovana na terenu u julu 1995. godine, nakon zauzimanja Srebrenice.

This post is also available in: English (English)

“Došla je naredba ministra unutrašnjih poslova da se četa uputi u Bratunac i stavi pod komandu Borovčanina”, rekao je svjedok Luka Bogdanović, koji je u to vrijeme bio načelnik odjeljenja policije u Centru javne bezbjednosti (CJB) u Zvorniku. 

Zbog zločina u Srebrenici, Ljubomir Borovčanin osuđen je na 17 godina zatvora. On je bio zamjenik komandanta Specijalne brigade policije Republike Srpske, a u vrijeme operacija u Srebrenici komandovao je združenim snagama policije. 

Svjedok Bogdanović je kazao da je otišao kod porodice u Bratunac jer je “tamo bio haos”. U tim danima, kako je rekao, odlazi i u bratunačku policiju.           

“Čuo sam da je 11. jula vojska zauzela Srebrenicu… Naši ljudi nisu bili u dejstvima. Bili su u stanju pripravnosti u rejonu Žutog mosta, između Srebrenice i Bratunca”, naveo je Bogdanović. 

On je dodao da je četa iz Zvornika dan kasnije učestvovala u pretresu terena, a da je kasnije prebačena u rejon Sandića. 

“Čuo sam 13. jula da su imali oružani sukob s pripadnicima Armije BiH i da je jedan policajac poginuo… Uveče 13. jula sam dobio informaciju da stižu autobusi u Bratunac i da se parkiraju”, prisjetio se svjedok. 

On je kazao da nije izdavao nikakve naredbe policijskoj četi iz Zvornika, jer je ona bila pretpočinjena i pod komandom Ljubomira Borovčanina. Bogdanović je rekao da je poslije saznao da je bilo ubijenih u Kravici. 

Optužnica tereti Sarića kao nekadašnjeg komandanta Specijalne brigade policije da je komandovao policijskim snagama koje su učestvovale u pretresima i prisilnom premještanju bošnjačkog stanovništva, te odvajanju muškaraca i dječaka koji će kasnije biti pogubljeni.

On je, prema optužnici, izdao naredbu policiji da osigurava put Bratunac – Konjević Polje i zarobljava muškarce. Prema optužnici, pripadnici specijalne policije učestvovali su u sprovođenju zarobljenika u Zemljoradničku zadrugu u Kravici, gdje ih je oko 1.000 pogubljeno. 

Na suđenju je svjedočio i Nenad Gojković, koji je do 1995. godine bio komandant Odreda specijalne policije u Doboju, a kasnije zamjenik načelnika Centra javne bezbjednsti (CJB) u Doboju. 

On je rekao da je u julu 1995. jedna četa iz Doboja bila u Zvorniku, gdje je vidio i nekoliko pripadnika specijalne policije, koji su nastojali da se priključe svom odredu.   

Svjedokinja Željka Veljo ispričala je kako je u julu 1995, u vrijeme “problema na sarajevskom ratištu”, Sarić, tadašnji pretpostavljeni, povezao do Jahorine, odakle je otišla kod porodice na Grbavicu.   

Nastavak suđenja zakazan je za 11. februar. 

Marija Taušan


This post is also available in: English (English)