Članak

Mladićevo naređenje za evakuaciju Srebreničana

4. Septembra 2013.00:00
Odluka o strijeljanju Srebreničana bila je donijeta u noći 11. na 12. jul 1995. godine, između dva sastanka na kojima je komandant Vojske Republike Srpske (VRS) Ratko Mladić poručio Bošnjacima da mogu “opstati ili nestati”, kazao je vojni ekspert Richard

This post is also available in: English

Butler.

Ne preciziravši ko je donio odluku o strijeljanju, Butler je sugerisao da je to morao biti Mladić, za koga je rekao da je neposredno na terenu komandovao ofanzivom VRS-a na Srebrenicu.

“Naređenje da se pobiju zarobljenici izdato je između 11. jula 1995. u 22 sata, kada je završen drugi sastanak u hotelu ‘Fontana’ u Bratuncu, i trećeg sastanka, koji je počeo u 10 sati idućeg jutra”, kazao je Butler aludirajući na Mladićeve susrete sa predstavnicima srebreničkih Bošnjaka i komandantom Holandskog bataljona UNPROFOR-a Thomom Karremansom.

Te sastanke VRS je snimala, a snimak na kojem su zabilježene Mladićeve riječi da Bošnjaci mogu “opstati ili nestati”, više puta je puštan u sudnici i uveden među dokaze.

Prema Butleru, jedan od dokaza da je naređenje za ubijanje zarobljenih bilo izdato u noći između 11. i 12. jula predstavlja i tajno prisluškivani razgovor koji su sutradan uveče vodili komandant Drinskog korpusa VRS-a Radislav Krstić i zapovjednik specijalne policijske jedinice Ljubomir Borovčanin.

U to vrijeme, naznačio je ekspert Tužilaštva, Borovčanin je već znao da su policajci pod njegovom komandom u skladištu u selu Kravica kod Bratunca ubili stotine Bošnjaka. 

Optužnica tereti Mladića za genocid nad oko 7.000 bošnjačkih muškaraca iz Srebrenice počinjen u danima nakon što je VRS 11. jula 1995. zauzela tu enklavu koja je bila pod zaštitom Ujedinjenih nacija (UN). Mladiću se sudi i za progon Bošnjaka i Hrvata širom BiH, koji je u sedam opština poprimio razmjere genocida, teror nad civilima u Sarajevu i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.

 

Krstić je u Haagu pravosnažno osuđen na 35 godina zatvora zbog pomaganja i podržavanja srebreničkog genocida, a Borovčanin na 17- godišnju zatvorsku kaznu za zločine počinjene na istom području.

Kao dokaz da je Mladić i prije sastanaka sa srebreničkim Bošnjacima u hotelu “Fontana” odlučio da cijelo stanovništvo mora napustiti Srebrenicu, Butler je citirao dokumente o mobilizaciji desetina autobusa i nabavci goriva za evakuaciju, kao i presretnute razgovore samog Mladića.

U jednom od tih razgovora, Mladić je 12. jula 1995. rekao: “Svi su kapitulirali i sve ćemo ih evakuisati – one koji to hoće i one koji neće.”

“Uprkos izjavama VRS-a, postojalo je naređenje da se svi uklone iz Srebrenice”, prokomentarisao je Butler, naglasivši da stanovništvo “nije imalo istinski izbor” osim da ode.

Prema Butleru, Mladićeva neposredna komanda u osvajanju Srebrenice dokazana je i mapom ofanzive “Krivaja 95”, koju je komandant VRS-a potpisom odobrio, a na kojoj je 12. jula 1995. napisao: “Ovo je bilo srpsko i sada je srpsko.”

Ispitivanje svjedoka Butlera, tužilac Peter McCloskey nastaviće u četvrtak, 5. septembra.

Radoša Milutinović


This post is also available in: English