Članak

Lokalno pravosuđe – Jovičić: Deset godina zatvora

9. Decembra 2010.00:00
Apelaciono vijeće Vrhovnog suda Federacije BiH djelimično je uvažilo žalbu Odbrane Nemanje Jovičića te mu izreklo kaznu od deset godina zatvora zbog zločina počinjenih na području općine Hadžići tokom 1992. godine.

This post is also available in: English (English)

Presudu Kantonalnog suda u Sarajevu kojom je Jovičić, bivši pripadnik bataljona Hadžići Vojske Republike Srpske (VRS), osuđen na 13 godina i šest mjeseci zatvora Apelaciono vijeće Vrhovnog suda Federacije BiH je preinačilo nakon žalbe Odbrane.

Odbrana Jovičića je u novembru 2010. godine uložila žalbu zbog “pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja” i predložila da se presuda poništi, čemu se usprotivilo Tužilaštvo Federacije BiH ističući da je žalba “neosnovana”.

Kantonalni sud u Sarajevu je 29. aprila 2010. godine izrekao prvostepenu presudu Nemanji Jovičiću kojom je proglašen krivim za nezakonito odvođenje, silovanje, zlostavljanje, zastrašivanje i sudjelovanje u pljački imovine nesrpskog stanovništva na području općine Hadžići.

Suđenje pred Kantonalnim sudom vodilo se prema Krivičnom zakonu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ).

Presudom Vrhovnog suda, Jovičiću je uračunato vrijeme koje je proveo u pritvoru od 29. novembra 2007. godine pa do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora.

S.U.

 ———————————————————————————————–

Ovaj tekst je urađen kao dio projekta koji podržavaju građani SAD-a putem USAID-a u BiH. Za sadržaj ovog teksta je u potpunosti odgovoran BIRN i on ne mora nužno odražavati stavove USAID-a i Vlade SAD-a.

This post is also available in: English (English)