Članak

Kravica: Negiranje navoda optužnice

5. Decembra 2007.18:17

Dražen Erkić, pripadnik Drugog odreda Specijalne policije iz Šekovića, tvrdi da je Miloš Stupar komandovao ovom jedinicom do polovine juna 1995. godine, kada ga je zamijenio Rade Čuturić zvani Oficir.

“Nama je to saopćeno neposredno pred polazak nateren u Srednje. Postrojeni smo i Stupar nam se obratio, te se pozdravio sasvima pojedinačno”, objasnio je svjedok.

Dražen Erkić je jedan od pet svjedoka koje je na ovom ročištu saslušala Odbrana Miloša Stupara. Državno tužilaštvo smatra Stupara, zajedno sa desetoricom bivših pripadnika Specijalne policije i Vojske Republike Srpske (VRS), odgovornim za genocid u srebreničkom selu Kravica.

Stupar je, prema navodima optužnice, komandovao Drugim odredom Specijalne policije iz Šekovića, kojem su pripadala devetorica optuženih. Deseti, Milovan Matić, bio je pripadnik VRS-a. Svih jedanaest Tužilaštvo tereti za ubistvo više od 1.000 Bošnjaka 13. jula 1995. godine.

Erkić je ispričao da je sredinom jula 1995. godine u Zvorniku sreo Radeta Čuturića, kojem su obje ruke bile zamotane, te da mu je rekao kako je “jedan musliman” oteo pušku Krsti Dragičeviću i ubio ga, a Čuturić je potom njemu oteo pušku “kako bi ga spriječio da ubije još nekoga”. Erkić tvrdi da ne zna šta se poslije toga desilo.

“Čuo sam iz medija da je bilo ubistava. Navodno da je u Srebrenici počinjen genocid i da su moje bivše kolege saučesnici”, ispričao je svjedok.

Snježan Sokić, također svjedok na ovom ročištu,tvrdi kako se ne sjeća, iako je radio kao ljekar u Drugom odredu, da je Čuturić– koji je, prema njegovom iskazu, Stupara zamijenio u junu 1995. godine – bio povrijeđen. Ovo je izjavio odgovarajući na pitanja člana Sudskog vijeća.

Milan Vukanović, vozač u Drugom odredu, također je rekao da je Stupar komandovao Odredom do juna 1995. godine, jer su od tada “išli na teren” sa Čuturićem.

Odgovarajući na pitanja tužioca Ibre Bulića, svjedok je rekao da se ne sjeća “da je bilo neke posebne ceremonije” prilikom imenivanja Čuturića, te da se prije toga samo “počelo pričati” da je Stupar smijenjen.

Svjedokinja Dostana Šulić, nekadašnja direktorica preduzeća “Teretni saobraćaj” iz Šekovića, koje se nalazilo pored baze Drugog odreda, tokom unakrsnog ispitivanja rekla je da je Stupar, s kojim je često bila u kontaktu, u junu 1995. godine nekoliko puta dolazio u civilnoj odjeći.

“Djelovao mi je nekako frustrirano i znala sam da mu se sprema smjena”, rekla je Šulić.

Posljednji svjedok, Mladenko Borovčanin, tvrdi da je bio na terenu u Srednjem kada je Drugim odredom komandovao Čuturić, ali mu nije poznato kada je došlo do smjene. Borovčanin je bio pomoćnik komandanta Specijalne brigade policije, te je i sam privremeno komandovao Drugim odredom nakon Čuturićeve smrti u septembru 1995. godine.

Suđenje se nastavlja 12. decembra 2007. godine, kada će Odbrana Miloša Stupara saslušati preostalih šest svjedoka.

Povezani članci