Organizovani kriminal

Sud-BiH-1024x683.jpg

7. Novembra 2018.

Zastupnik švedske rent-a-car agencije “Sixt” iz Malmöa zatražio je od Apelacionog vijeća Suda BiH da se iz predmeta Osmana Abdel Salama, koji je osuđen na tri godine zatvora zbog neovlaštenog prometa oružjem, izuzme vozilo Audi A6 i vrati ga ovoj firmi.

Do ročišta, kako je rečeno u sudnici, došlo je nakon odluke Ustavnog suda kojom je utvrđena povreda prava na imovinu te je Sudu BiH naloženo da preispita svoju odluku.

Presudom iz oktobra 2015. godine od Abdel Salama je oduzeto vozilo Audi A6 švedskih registarskih oznaka kao sredstvo izvršenja krivičnog djela, te je po pravosnažnosti odluke naloženo njegovo uništenje.

Advokat Fuad Kačapor je zatražio da se ovo vozilo vrati rent-a-car agenciji “Sixt” iz Malmöa, čije je i vlasništvo, odnosno da se automobil izuzme iz odluke o oduzimanju i uništenju po pravosnažnosti presude.

“Vozilo nije namjensko, niti je do iznajmljivanja imalo pregrade. Smatramo da Sud nije imao razloga za oduzimanje vozila jer ono nije u vlasništvu učinitelja. Oštećena firma nije ranije kažnjavana, niti je imala učešća u krivičnim djelima”, rekao je advokat.

Tužilac Dubravko Čampara nije prisustvovao ročištu, ali je Apelaciono vijeće navelo da je u svom odgovoru zatražio da se žalba odbije kao neosnovana jer je prvostepeni sud pravilno utvrdio činjenično stanje.

Državljanina Švedske Osmana Abdel Salama je Sud BiH 2015. osudio na tri godine zatvora zbog neovlaštenog prometa oružjem, vojnom opremom te proizvodima dvojne upotrebe, po sporazumu o priznanju krivnje koji je sklopio s Tužilaštvom.

Prema navodima Tužilaštva, Abdel Salam je u Audiju pokušao u Švedsku prokrijumčariti improvizovanu eksplozivnu napravu, koja je bila namijenjena izvršenju teškog krivičnog djela u ovoj državi, ali je otkriven na graničnom prelazu u BiH, dok je eksploziv pronađen sakriven u vozilu.

Odluku po žalbi švedske rent-a-car agencije Sud će donijeti u zakononom predviđenom roku.