Članak

Stupar: Početak obnovljenog suđenja u martu

22. Februara 2010.15:13
Obnovljeno suđenje Milošu Stuparu, koji je nepravosnažno osuđen za genocid u Srebrenici, počet će 4. marta 2010.

This post is also available in: English (English)

godine.

Apelaciono vijeće je na statusnoj konferenciji saopćilo da će tokom obnovljenog suđenja biti saslušani iskazi 26 svjedoka koji su se u prvostepenom postupku “izjašnjavali u odnosu na Stupara”.

“Prihvatit ćemo i prijedlog Odbrane da se u sudnici sasluša svjedok Radoslav Stuparević”, kazala je Azra Miletić, predsjedavajuća Apelacionog vijeća.

U julu 2008. godine Stupar je, kao bivši komandant Drugog odreda Specijalne policije, osuđen na 40 godina zatvora za genocid u Srebrenici. Sudsko vijeće je u prvostepenoj presudi utvrdilo da nije dokazano da je optuženi “znao da će njegovi ljudi počiniti zločin, ali je dokazano da je naknadno saznao, te nije poduzeo ništa da ih za to kazni”.

Stuparu se sudilo zajedno sa još 10 pripadnika Drugog odreda i Vojske Republike Srpske (VRS), za ubistva više od 1.000 Srebreničana počinjena 13. jula 1995. godine u Zemljoradničkoj zadruzi “Kravica” (općina Bratunac).

Petar Mitrović, Slobodan Jakovljević i Branislav Medan pravosnažno su osuđeni na 28 godina zatvora, Brano Džinić i Aleksandar Radovanović na kaznu od 32 godine dugotrajnog zatvora, a Milenko Trifunović na 33 godine dugotrajnog zatvora, dok su Milovan Matić, Miladin Stevanović, Velibor Maksimović i Dragiša Živanović oslobođeni krivice.

U oktobru 2009. godine Apelaciono vijeće je uvažilo žalbu Odbrane Miloša Stupara i poništilo prvostepenu presudu u dijelu koji se odnosi na njega, te odredilo održavanje ponovnog suđenja jer je “učinjena povreda postupka koja je rezultirala i sumnjom u pravilnost utvrđenog činjeničnog stanja”.

“Ovaj pretres će se voditi samo u dijelu presude koja je ukinuta. Stupar je bio proglašen krivim po osnovu komandne odgovornosti i u tom dijelu se žalila Odbrana, a nije bilo žalbe Tužilaštva. Dakle, ovo nije suđenje po onoj optužnici, jer Stupar nije ni oglašen krivim da je učestvovao sa ostalima kao saizvršilac krivičnog djela”, kazala je Azra Miletić.

Odbrana je u svojoj žalbi istakla da je prvostepena presuda “nerazumljiva i protivrječna sama sebi”, te da je nejasno da li je Stupar proglašen krivim za saučesništvo u genocidu ili kao saizvršilac u djelu genocid – “što je suprotno konceptu komandne odgovornosti, za što je također oglašen krivim”.

Povezani članci

This post is also available in: English (English)