Lice: Šarić Jasmin


3. Novembra 2015.
Na suđenju za zločin počinjen na području Zenice, pročitan je iskaz svjedoka Odbrane u kojem stoji da je čuo da optuženi Jasmin Šarić i Seđad Đerahović nisu bili među vojnicima koji su u ljeto 1992. godine vodili krvave Anđelka, Nedeljka i Veseljka Božića.


14. Jula 2015.
U nastavku suđenja Seđadu Đerahoviću i Jasminu Šariću pred Kantonalnim sudom u Zenici, svjedoci Odbrane su kazali da optuženi Šarić nije učestvovao u maltretiranju porodice Božić.


24. Juna 2015.
U Kantonalnom sudu u Zenici, tri svjedoka Odbrane kazala su da je optuženi Seđad Đerahović bio u grupi vojnika koji nisu učestvovali u maltretiranju i odvođenju članova porodice Božić.


21. Aprila 2015.
Na suđenju za zločine počinjene na području Zenice, vještakinja neuropsihijatrica iznijela je nalaz o posljedicama koje su nastupile kod oštećenih zbog zatvaranja, mučenja i prijetnji.


16. Marta 2015.
U nastavku suđenja Seđadu Đerahoviću i Jasminu Šariću, svjedoci Optužbe su pred Kantonalnim sudom u Zenici prepoznali optužene kao osobe koje su učestvovale u njihovom premlaćivanju.