Lice: Radisavljević Radmila


21. Augusta 2007.
Nakon pola godine suđenja 21. augusta ove godine Tužilaštvo i Odbrana iznijet će završne riječi, nakon čega će Sudsko vijeće donijeti prvostepenu presudu za Nenada Tanaskovića.