Lice: Plavšić Biljana


5. Oktobra 2012.
Svjedočeći na suđenju Ratku Mladiću, bivši komandant UNPROFOR-a u Sarajevu Husein Abdel Razek rekao je da je civilno stanovništvo najviše stradalo od “neselektivnog granatiranja i snajperisanja” kojima je grad podvrgavala Vojska Republike Srpske (VRS).


24. Aprila 2012.
Na suđenju Radovanu Karadžiću u Haagu, bivši premijer Republike Srpske Branko Đerić posvjedočio je da 1992. godine, uprkos njegovom upozorenju, optuženi nije želio da se bavi problemom ratnih zločina koje su počinile srpske snage, uz obrazloženje da će za