Lice: Marušić Seid


19. Februara 2015.
Sud BiH nije mogao odlučiti o pritvaranju Pere Radovića, Saše Perkovića, Ilije i Miloša Vukašinovića, optuženih za zločin počinjen u Rogatici jer je Tužilaštvo BiH na konfuzan način iznijelo prijedlog.


12. Januara 2015.
U nastavku suđenja Draganu Šekariću za zločin počinjen u Višegradu i Goraždu, Tužilaštvo BiH je odustalo od saslušanja dva svjedoka te uložilo jedan materijalni dokaz.