Članak

Zatraženo kažnjavanje Popovića

18. Marta 2015.00:00
Tužilaštvo BiH zatražilo je da Sudsko vijeće proglasi krivim Gorana Popovića za zločin protiv čovječnosti počinjen na području Višegrada.

This post is also available in: English

Tužilac Seid Marušić je kazao kako je dokazano da je postojao širok i sistematičan napad na nesrpsko stanovništvo u Višegradu, te da su djela optuženog Gorana Popovića svjesno bila dio tog napada.

Također se pozvao na utvrđene činjenice iz predmeta “Mitar Vasiljević”, koje je Sud BiH prihvatio, a tiču se progona nesrpskog stanovništva, prisilnih nestanaka i ubistava. Vasiljevića je Haški tribunal osudio na 15 godina zbog zločina počinjenog u Višegradu.

“To nije bila vremenska nepogoda ili epidemija, to je katastrofa koju je izazvao čovjek”, kazao je Marušić.

Prema njegovim riječima, dokazano je da je Popović u periodu za koji se tereti bio pripadnik Vojske Republike Srpske (VRS).

“Prvu tačku optužnice dokazuje iskaz svjedoka Nurke Derviševića, koji je vidio da optuženi učestvuje u premlaćivanju Mehe Bećirevića u logoru Uzamnica. (…) Prepoznao je optuženog u sudnici i ostao dosljedan iskazu, bez truna osvetničkog tona”, naveo je Marušić.

Posebnu pažnju, kako je kazao Marušić, Sudsko vijeće treba da posveti pitanjima elemenata silovanja i mučenja, te da pokloni vjeru iskazima svjedokinja S-3 i S-8, koji su potkrijepljeni i iskazom svjedoka Adema Berberovića.

Goran Popović, bivši stražar u logoru Uzamnica, optužen je da je 1992. godine učestvovao u premlaćivanju, mučenju i seksualnom zlostavljanju muškaraca i žena bošnjačke nacionalnosti.

U nastavku iznošenja završne riječi, Marušić je naveo da su svjedoci Tužilaštva opisali nehumane i nehigijenske uslove u logoru, vršenje nužde u kantu, premlaćivanje i omalovažavanje zatvorenika, koji nisu imali medicinsku pomoć.

On je naveo da je Odbrana pokušala osporiti kredibilitet svjedoka Tužilaštva.

“Adem Berberović je u ranijim iskazima govorio da ga je tukao Dragan, dok je na glavnom pretresu kazao da je riječ o optuženom Goranu Popoviću, kojeg su nekad oslovljavali i sa drugim imenima”, kazao je Marušić, dodavši da niti jedan materijalni dokaz Odbrane nije relevantan.

Marušić je zatražio da Popović bude kažnjen zbog najtežeg djela koje mu je dokazalo Tužilaštvo BiH.

Suđenje se nastavlja 25. marta, kada je planirano da Odbrana iznese završne riječi.

Džana Brkanić


This post is also available in: English