Lice: Macić Ibro


20. Februara 2015.
U nastavku suđenja za zločine počinjene na području Konjica, vještak neuropsihijatar je kazao da je optuženi Ibro Macić emocionalno nezrela osoba s “lakom mentalnom retardacijom”.


30. Januara 2015.
U nastavku suđenja Ibri Maciću za zločine počinjene nad zarobljenicima u Konjicu, Odbrana je prezentovala i uložila dvije fotografije na kojima se vidi kako je optuženi izgledao 1992. i 1993. godine.