Članak

Emocionalno nezrela osoba

20. Februara 2015.00:00
U nastavku suđenja za zločine počinjene na području Konjica, vještak neuropsihijatar je kazao da je optuženi Ibro Macić emocionalno nezrela osoba s “lakom mentalnom retardacijom”.

This post is also available in: English

“Psihijatrijskim pregledom svih psiholoških funkcija, testiranjem i analizom dobivenih dokumenata, zaključio sam da je riječ o emocionalno nezreloj osobi, koja nema dovoljno razvijene intelektualne sposobnosti, oslabljeno pamćenje, ograničen rječnik”, rekao je Abdulah Kučukalić.

Prema Kučukaliću, riječ je o lakoj mentalnoj retardaciji.

Koeficijent inteligencije kod optuženog Macića, kako je kazao Kučukalić, iznosi 59, a donja granica je 80.

Kučukalić je rekao da je, po naredbi Suda BiH a na prijedlog Odbrane, bio dužan da pregleda medicinsku dokumentaciju ljekarske komisije Jugoslavenske narodne armije (JNA) na ime Ibro Macić, po kojoj je Macić 1988. proglašen vojno nesposobnom osobom, da navede o kojoj je bolesti riječ i uporedi tadašnje psihičko stanje sa stanjem iz 1993. i sa sadašnjim.

“Uočena je ratna trauma nastala nakon ranjavanja 1992., koja ostavlja jake mentalne posljedice, kao i simptomi hroničnog posttraumatskog stresa (PTSP). Zaključio sam da je kod ispitanika smanjena sposobnost da shvati značaj djela za koje se tereti, ali može učestvovati u sudskom procesu i odgovarati na jednostavna pitanja”, smatra Kučukalić.

Kako je rečeno tokom ročišta, vještaku je dostavljena i dokumentacija iz 1995., po kojoj je ljekarska komisija Armije BiH (ABiH) proglasila Macića sposobnim. Vještak je naveo da je cijenio i tu dokumentaciju, ali da u njoj nema navedene dijagnoze.

“Kriteriji za proglašenje neke ličnosti sposobnom su oštriji u miru nego u ratu. Koeficijent 59 u ratu bi se smatrao sposobnim, u miru ne, zbog posebnih ratnih okolnosti”, naveo je Kučukalić.

Tužiteljica Sanja Jukić je navela da je komisija ABiH proglasila sva prijašnja rješenja nevažećim.

“Riječ je o trajnoj dijagnozi i bolesti kod koje nije moguće izlječenje. Ovo je urođeno stanje. Oštećene nervne ćelije ne mogu se oporaviti”, konstatovao je vještak.

Macić, bivši pripadnik ABiH, optužen je da je od aprila do oktobra 1993. učestvovao u mučenjima i seksualnim zlostavljanjima zarobljenika u Osnovnoj školi “Musala” u Konjicu, kao i za ubistvo četiri starice u selu Blaca počinjeno 1992. godine.

Suđenje se nastavlja 27. februara.

Povezani članci

Džana Brkanić


This post is also available in: English