Lice: Kojić Stanko


17. Juna 2015.
Odbrana Aleksandra Cvetkovića u završnoj riječi je kazala da optuženi nije učestvovao u ubistvima Srebreničana na ekonomiji u Branjevu (opština Zvornik) u julu 1995. godine, te da treba biti oslobođen krivice za učešće u genocidu.


4. Februara 2014.
Na suđenju za genocid u Srebrenici, svjedok Stanko Kojić rekao je da je Aleksandar Cvetković vozio pripadnike Desetog diverzantskog odreda na Vojnu ekonomiju Branjevo, gdje je ubijeno više stotina Bošnjaka, ali da ne zna da li je on učestvovao u ubistvima


10. Maja 2013.
Apelaciono vijeće Suda BiH smanjilo je kaznu Francu Kosu, Stanku Kojiću, Vlastimiru Golijanu i Zoranu Goronji, osudivši ih na ukupno 112 godina za zločin protiv čovječnosti počinjen na području Srebrenice 1995. godine.