Lice: Knežević Radoslav


26. Augusta 2013.
Iznoseći žalbu na prvostepenu presudu, Odbrana Saše Zečevića, optuženog za zločin počinjen na Korićanskim stijenama, zatražila je da se presuda ukine ili preinači i on oslobodi krivice, dok je Tužilaštvo zatražilo dužu zatvorsku kaznu.


10. Juna 2013.
Ročište za razmatranje sporazuma o priznanju krivice Radoslava Kneževića, koji je nepravomoćno osuđen za zločin na Korićanskim stijenama, odgođeno je za 1. juli, dok Tužilaštvo BiH i Odbrana ne koriguju i preciziraju sporazum.