Lice: Blagojević Rajko

kantonalni_zenica.jpg

3. Oktobra 2016.
U nastavku suđenja Rajku Blagojeviću za zločin počinjen na području Maglaja, Kantonalno tužilaštvo u Zenici je pročitalo iskaz svjedoka Petra Pavlovića, koji je izjavio da je odbio naređenje optuženog da likvidira zarobljenog civila.

kantonalni_zenica.jpg

11. Maja 2016.
U nastavku suđenja Rajku Blagojeviću pred Kantonalnim sudom u Zenici, dvojica svjedoka Tužilaštva su kazala kako ne vjeruju da bi optuženi ikada mogao narediti da se ubije Hidajet Osmanagić. Svjedoci Božidar Jović i Slobodan Nikić su rekli da o ubistvu Osmanagića imaju samo posredna saznanja, te dodali kako ne vjeruju da bi optuženi Blagojević ikada […]