Vijest

Potrebne konkretne pravosudne reforme zbog vraćanja povjerenja građana

10. Novembra 2023.14:14
Ravnoteža između zaštite podataka i transparentnosti u sudskim postupcima značajno utiče i na očuvanje povjerenja građana u pravosuđe koje evidentno opada u regionu, rečeno je na otvaranju desetog regionalnog Foruma o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu u Sarajevu.

Deseti Forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu. Foto: BIRN BiH

Fokus ovogodišnjeg Foruma je na ključnim izazovima i prilikama za uspostavljanje bolje ravnoteže između zaštite podataka i transparentnog pravosuđa, odnosno prava na poštovanje privatnog i porodičnog života u kontekstu sudskih postupaka, uzimajući u obzir mjere zaštite predviđene pravom na pravično suđenje.

Ove teme posebno su aktualizirane u posljednje vrijeme kako se sudovi i drugi državni organi suočavaju s pitanjima prihvatljivosti dokaza pribavljenih presretanjem elektronskih komunikacija preko EncroChata, Sky ECC-a, ANOM-a i drugih sličnih izvora. Dokazi iz ovih aplikacija utiču na način istraživanja i procesuiranja zločina, kao i vođenja sudskih postupaka.

Direktorica Programa za Zapadni Balkan AIRE centra Biljana Braithwaite je rekla kako izvještaji Evropske komisije za sve zemlje regiona donekle pokazuju kako je format desetog po redu Foruma o vladavini prava bio pravi odabir.

“Imamo vrlo slične izazove i u pogledu napretka jačanja vladavine prava, tako da je tema koju smo danas odabrali – a to je jačanje transparentnosti pravosuđa s jedne strane, ali također i efikasna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije – nešto što je aktuelno svima”, kazala je Braithwaite te dodala da se nada da će zaključci Foruma biti nešto što će pomoći svim prisutnim sudijama u narednoj godini, te doprinijeti izvještajima Evropske komisije.

Također je navela da sve zemlje u regiji imaju izazove kada je u pitanju nezavisnost i nepristrasnost pravosuđa, da je to velika barijera po mnogim pitanjima – daljnjeg progresa, ekonomskog prosperiteta, “čuvenih stranih investicija”, ali i barijera efikasnoj borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

“Svi u regionu imamo izuzetno nizak stepen povjerenja građana u sudstvo. Reforme su nužne, ali veoma je važno da budu izvedene na taj način da rezultati budu dobri”, rekla je.

Prema njoj, izazov za BiH predstavlja nedostatak jedne redovne sudske instance koja ima jurisdikciju nad cijelom zemljom i svim predmetima, odnosno vrhovni sud kakav bi se prepoznao u drugim državama.

“Čini mi se da sudovi ovdje imaju jedan teži zadatak da budu i agenti harmonizacije prakse, što bi u drugim državama bio jedan sud”, zaključila je.

Goran Miletić, direktor Civil Rights Defendersa za Evropu, Bliski istok i Sjevernu Afriku je kazao kako je ideja bila da svi oni koji se bave pravom na jedan i isti način interpretiraju presude Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP).

“Kada sudovi presuđuju, kada bilo ko koristi pravo, načini na koji se interpretiraju zakoni koji postoje moraju biti isti. Bez obzira da li živite u Norveškoj, Švedskoj ili u BiH, Makedoniji ili Crnoj Gori, načini na koji sudija treba da presudi kada se radi o slučajevima koji se tiču, naprimjer, diskriminacije ili bilo kog drugog prava, moraju biti isti”, rekao je on.

Građani i javnost, kako je naglasio, imaju pravo da znaju što više o presudama, koji su dokazi i sve što je relevantno za javnost, a s druge strane oni koji su u postupku imaju pravo da se njihova privatnost zaštiti.

Tema Foruma, koji će se održavati tokom dva dana, prema Miletiću, jeste ustvari da se utvrdi gdje je linija između ta dva često suprotstavljena prava.

“Ravnoteža između zaštite podataka i transparentnosti u sudskim postupcima je pitanje od velikog značaja, duboko ukorijenjeno u principima vladavine prava i demokratije, koje također značajno utiče i na očuvanje povjerenja građana u pravosuđe, što je posebno važno u vrijeme kada to povjerenje kako u demokratiju, tako i u pravosudni sistem, u našem regionu opada”, kazao je Miletić na otvorenju Foruma.

Istakao je i važnost postojanja ESLJP-a kao institucije kojoj se građani mogu u konačnici obratiti kada sudovi na loklanom nivou ne presude kako treba. Komitet ministara prati, pojasnio je, primjenu presuda ESLJP-a, te ima načine da izvrši pritisak na zemlje kako bi izvršile te odluke.

Deseti Forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu. Foto: The AIRE Centre

Valerija Galić, predsjednica Ustavnog suda BiH, ukazala je kako ovaj forum doprinosi značajnom jačanju vladavine prava.

Ustavni sud BiH, kako je napomenula, svakodnevno primjenjuje Evropsku konvenciju za ljudska prava, te se bavi temom koja je u fokusu Foruma.

“Danas u vrijeme digitalizacije, tehnologije koja je značajno uznapredovala, vrlo je značajno na koji način u sudskim postupcima će se postići ravnoteža i balans između ta dva prava”, rekla je.

Forum je okupio preko 100 učesnika, uključujući sudije ESLJP-a, zajedno s potpredsjednikom ESLJP-a Markom Bošnjakom, te predsjednicima pravosudnih institucija, sudije, predstavnike civilnog društva i druge pravne eksperte iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije, Srbije, ali i šire.

Ispred ambasada koje su podržale Forum obratili su se Julian Reilly, britanski ambasador u BiH, i Helena Lagerlöf, ambasadorica Švedske u BiH.

Ambasador Reilly kazao je kako Forum okuplja značajne predstavnike pravosudne zajednice koji razmjenjuju svoje poglede i služi kao platforma na kojoj se može govoriti o složenim pitanjima i pronalaziti praktična rješenja.

“Odgovor mora da bude brz i djelotvoran jer mi moramo da ponudimo sredstva za rad kako policijskoj zajednici, tako i pravosuđu, da može da obavlja svoj zadatak i da štiti građane od različitih oblika zloupotrebe – tu govorim o težim oblicima krivičnih djela, o korupciji, i nadam se da ćemo uspjeti da nađemo rješenje”, zaključio je obraćajući se medijima.

Ambasadorica Lagerlöf je rekla kako je impresivno vidjeti ovaj broj praktičara iz svijeta pravosuđa iz regiona i šire.

“Ovo su veoma važne teme, ne samo za BiH i države Zapadnog Balkana, ovo je važno i za mnogo širi region – i za Švedsku, i države članice EU i za države koje nisu članice, a pogotovo je važno za države koje imaju status kandidata za priključenje EU jer ovdje se razgovara o važnim temama i treba naći važna rješenja”, dodala je ona.

Deseti regionalni Forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu organizuju nevladine organizacije AIRE centar i Civil Rights Defenders, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, i Ustavnog suda BiH.

Ove godine ujedno se obilježava i decenija održavanja Foruma o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu. Cilj Foruma je da promoviše sprovođenje Evropske konvencije o ljudskim pravima u zemljama Jugoistočne Evrope, podstakne regionalnu saradnju na pitanju unapređenja vladavine prava i ljudskih prava, te da pruži pomoć zemljama regiona u procesu integracije u Evropsku uniju.

Lamija Grebo