Ništa bitno nije utvrđeno

12. Aprila 2016.00:00
Odbrana Jasmina Šehagića ocijenila je u završnoj riječi pred Kantonalnim sudom u Zenici da Tužilaštvo nije uspjelo dokazati odgovornost optuženog.

“Iako je toliko svjedoka prošlo kroz sud, od kojih se više od polovine moglo naći na optuženičkoj klupi, nismo utvrdili ništa od odlučnih činjenica”, istakao je branilac Vlado Adamović.

Šehagić je optužen da je, kao upravnik zatočeničkog objekta koji je bio u staroj direkciji Rudnika mrkog uglja u Kaknju, učestvovao u mučenju zatočenika hrvatske nacionalnosti.

Prema Odbrani, u optužnici nije precizirano ko je civilno lice a ko ratni zarobljenik. Odbrana tvrdi da Šehagić nije bio nikakav upravnik s apekta vojno-formacijske strukture.

Branilac Adamović je naveo da je naredbom iz januara 1993. Šehagić imenovan za upravnika, sa zadatkom da obezbijedi neophodne usluge za smještaj, život i rad pritvorenih lica, “što je on očito u logističkom smislu i učinio”.

“Žalosno je da smo pred sudom imali defile svjedoka iz štaba Teritorijalne odbrane, brigada, vojne policije, čije su izjave ličile na opravdanje tipa ‘nisam ja a ne znam ko je’”, kazao je Adamović.

Prema njegovim riječima, nije utvrđeno ko je bio vojno odgovorna osoba, ko je bio dužan kontrolisati objekat, pa i Šehagića, ko je ispitivao privedene, ko je imao vlast da ih zatvori ili pusti.

“Sve to nismo utvrdili, jer svjedoci šute da ne bi ušli u zonu vlastite odgovornosti. Zakon im omogućava da kao svjedoci šute, tužilac ih nije optužio i sva kriminalna količina usmjerena je na optuženog, što samo po sebi nije fer i pravično suđenje”, kazao je branilac.

Odbrana je analizirala izjave svjedoka oštećenih i upoređivala ih s grupom svjedoka koji su tvrdili da je optuženi pomagao Hrvate i imao korektan odnos prema njima. Adamović je zaključio da su najmanje dvije izjave opovrgnute materijalnim dokazima i da sud ne može postupiti drugačije nego presuditi u Šehagićevu korist.

U završnom obraćanju Sudskom vijeću, optuženi je izjavio da se ne osjeća krivim i da se događaji iz optužnice nisu dešavali kada je on bio prisutan.

On je kazao da su ljudi koji ga optužuju blisko povezana grupa, a da su nasuprot njima drugi koji o njemu imaju lijepo mišljenje.

Presuda će biti izrečena u petak, 15. aprila.

Dženana Sivac