Predmet: Vlasenko Rade i drugi

Prijedor_pogled_na_Tukove-1024x768.jpg

6. Jula 2018.

Nakon što je Odbrana optuženog Milana Krupljanina u završnoj riječi predložila donošenje oslobađajuće presude, Državni sud je zakazao izricanje prvostepene presude za zločine u Prijedoru za 26. juli. Advokat Radovan Stanić, koji zastupa Krupljanina, izjavio je da Tužilaštvo BiH nije iznijelo nijedan dokaz da je optuženi počinio zločin protiv čovječnosti u Kozarcu kod Prijedora.