Predmet: Dautović Sakib


15. Oktobra 2015.
Odbrana Sakiba Dautovića zatražila je od Vrhovnog suda FBiH da presudu, kojom je osuđen na šest i po godina zbog zločina počinjenih u Velikoj Kladuši, preinači u oslobađajuću ili da je ukine. Federalno tužilaštvo usprotivilo se ovom prijedlogu.


28. Aprila 2015.
Iznošenjem završnih riječi i svjedočenjem optuženog Sakiba Dautovića završeno je ponovno suđenje za zločine u Velikoj Kladuši, a Kantonalni sud u Bihaću izreći će presudu 4. maja.