Predmet: Adžem i ostali

okru--ni-sud-u-isto--nom-sarajevu-e1676037041750.jpg

19. Maja 2016.
Na suđenju četvorici optuženih za ubistva ratnih zarobljenika na području Goražda, prvi svjedoci Odbrane pred Okružnim sudom u Istočnom Sarajevu govorili su o operaciji “Krug”, kada su vidjeli neke od optuženih. Svjedok Dževad Muminović je ispričao da je, kao pripadnik izviđačko-diverzantskog voda 31. drinske brigade, učestvovao u operaciji “Krug”, koja je počela sredinom augusta 1992. […]


10. Marta 2016.
Na suđenju za zločin počinjen na području Goražda, vještak grafolog je na zahtjev Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu iznio nalaz u vezi sa potpisima optuženih na određenoj dokumentaciji.


21. Januara 2016.
Svjedok Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu je kazao da su 1992. godine kružile priče da su na lokalitetu Lađeva stijena pronađeni leševi, te da se pretpostavljalo da se radi o osobama srpske nacionalnosti.


26. Novembra 2015.
Tri svjedoka Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, koji su bili zatvoreni u policijskoj stanici u Goraždu, prisjetili su se kada je dovedena grupa zarobljenika sa Trovrha (općina Goražde) i kako su ih tukli.