Aida Alić


29. Aprila 2013.
Posjetivši bivša mjesta zatočenja, preko 50 aktivista iz različitih dijelova BiH poručilo je da više nema mjesta negiranju zločina i diskriminaciji žrtava bilo koje nacionalnosti.


29. Decembra 2010.
Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) pokrenula je niz novih projekata tokom 2010. godine, čime je intenzivirala rad na informisanju javnosti o suđenjima za ratne zločine, te tako ostvarila značajne rezultate u šestoj godini postojanja.


26. Oktobra 2010.
Nedaleko od grada Prijedora smješteno je selo Zecovi, do kojeg se dolazi neasfaltiranim putem. Gusta šuma i pašnjaci obojeni bjelinom stada ovaca, te povremeno kuckanje čekića u kućama povratnika, daju nadu da tu još uvijek ima života.


16. Septembra 2010.
Emina se smjestila tek na rub kauča u svom dnevnom boravku. Dok namješta šarenu maramu na glavi, pogled često usmjeri prema stolu punom porodičnih fotografija na kojima su svi nasmijani. Teško uzdahne i, nervozno stišćući maramicu u rukama, započinje svoju priču.


7. Augusta 2009.
<p>Istraživačko-dokumentacioni centar iz Sarajeva je radom na projektu Bosanska knjiga mrtvih, te dugogodišnjim zalaganjima u istraživanju ratnih zločina počinjenih u BiH, stekao niz priznanja u svijetu, među kojima je i ovogodišnja nagrada mladih Evrope.</p>


29. Maja 2009.
Iako niko ne negira da je na stotine civila bilo zatočeno u Silosu u Tarčinu od 1992. do 1996. godine, još uvijek nisu poznati svi detalji o onome što se dešavalo niti o tome kako su tretirani zatočenici, a nema ni optužnica protiv počinilaca zločina.