Vijest

Potvrđena optužnica protiv zamjenika pravobranioca Republike Srpske zbog zloupotrebe položaja

20. Novembra 2023.12:42
Okružni sud u Banjoj Luci potvrdio je optužnicu protiv Zorana Basraka, zamjenika pravobranioca Republike Srpske (RS) u Prijedoru, zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja.
Okružni sud u Banjaluci. Foto: BIRN BiH

Prema optužnici Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske, Basrak se tereti da je od 2014. do 2016. godine, u svojstvu službenog lica, postupao u upravnom postupku u predmetu Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka (RGURS), u namjeri da svom ocu B. B. pribavi imovinsku korist u vidu nekretnine.

“Iako je bio svjestan da postoje suprotni interesi RS-a, čiji je zakonski zastupnik, s jedne strane i njegovog oca kao uzurpanta s druge strane, u namjeri da svom ocu kao uzurpantu pribavi imovinsku korist u vidu predmetne nekretnine, nije zatražio svoje izuzeće u tom postupku, nego je iskoristio svoj položaj i ovlašćenje i svjesno propustio izjaviti žalbu”, saopćeno je iz Tužilaštva.

Dodali su da je optužen za iskorištavanje svog položaja i ovlaštenja, kao i da je svjesno propustio izjaviti žalbu na rješenje RGURS-a kojim se priznaje pravo svojine i posjeda u korist njegovog oca.

Također, naveli su da je propustio i pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe protiv konačnog rješenja RGURS-a, kojim se odbacuje kao nedopuštena žalba Javnog preduzeća “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac, ali i od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS-a, kao stranke čije interese zastupa, te zatražiti saglasnost da ne pokreće postupak pred sudom ili drugim organom, znajući da je taj postupak na štetu imovinskih prava i interesa RS-a.

U saopćenju Republičkog javnog tužilaštva se navodi da je usljed ovih radnji u javnim evidencijama izvršena uknjižba prava svojine na predmetnim nekretninama u korist oca optuženog, a Republici Srpskoj učinjena šteta.

Enes Hodžić