Suđenje

Paravac i ostali: Sigurnost u dobojskoj regiji ugrožena zbog ratnih sukoba u Hrvatskoj

14. Novembra 2023.14:26
Svjedočeći u svoju korist, optuženi Andrija Bjelošević je kazao da je u proljeće 1992. godine u Doboju došlo do međuetničkog razgraničenja i nastala je linija razdvajanja, te je on kao načelnik Centra službi bezbjednosti ostao bez odjeljenja i angažovan je u vojsci sve do kraja juna.

Tužilaštvo i Sud BiH. Foto: BIRN BiH

Andrija Bjelošević je kazao da je u maju 1991. godine imenovan na mjesto načelnika Centra službi bezbjednosti (CSB) u Doboju i da je izgledalo da su stvari normalno funkcionisale, ali se rat u Hrvatskoj odražavao na stanje sigurnosti u ovom gradu.

Naveo je da se, nakon formiranja nacionalnih stranaka, ispostavilo da svaka stranka vodi svoju politiku koja je stvarala paravojne strukture, te su krenule aktivnosti naoružavanja paravojnih jedinica. On je rekao da je Stranka demokratske akcije (SDA) upućivala svoje kadrove u nekoliko kampova u Hrvatskoj na policijsku obuku.

“Oni koji su bili na obuci u Hrvatskoj prelazili su u rad u SJB-a i zapošljavani mimo procedura. Time se promijenila i nacionalna struktura. Ne znam jesu li bili stručni jer nisu zapošljavani po procedurama. Pisao sam depeše o tome”, pojasnio je Bjelošević.

Nakon oružanih sukoba koje su preneseni u Bosanski Brod, stvari su se zaoštrile i postale ozbiljne. Tada je, kako je rekao, razgovarao sa predsjednikom Skupštine Opštine, a savezni organi su pokušavali popraviti stanje sigurnosti.

Dogovor je postignut između Ministarstva unutrašnjih poslova i saveznog Sekretarijata unutrašnjih poslova, a inspektori su se rasporedili po regijama i ostali su do kraja aprila 1992.

Bjelošević je rekao da je početkom marta 1992. krenuo ozbiljniji oružani sukob koji se rasplamsavao. Postojale su, prema njegovim riječima, linije fronta Jugoslovenske narodne armije (JNA) i Teritorijalne odbrane (TO), što se prenijelo na Dervetu i Modriču.

“Početkom marta se mnogo izbjeglica srpske nacionalnosti slilo u Doboj, bilo je nešto i muslimana. U Brodu, Tuleku, Derveti, Odžaku, Novom Selu su formirani logori. U Doboju je odmah došlo do međuetničkog razgraničenja i nastala je linija razdvajanja, kako je ostalo i danas, da funkcionišu kao zasebne opštine”, kazao je Bjelošević.

Bjelošević je optužen s Borislavom Paravacem i Milanom Savićem za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu i progonu bošnjačkih i hrvatskih civila s područja Doboja i Teslića. Prema optužnici, Paravac je bio predsjednik Kriznog štaba u Doboju, Bjelošević načelnik dobojskog CSB-a, a Savić njegov zamjenik.

On je dodao da u aprilu u CSB-u dolazi do osipanja kadrova i ljudi su odlazili bez najava. Kako se primicao kraj mjeseca, ozbiljno je ugrožen rad Centra, naveo je on, i dodao da je početkom maja Centar praktično ugašen.

“Ja sam ostao bez ijednog odjeljenja i bio sam angažovan u vojsci. To je od 5. maja do kraja juna. Krajem juna počinjem da radim na uspostavi Centra”, pojasnio je.

U istoj godini, u novembru, prema njegovim riječima, ponovno je vojno angažovan kada je imenovan za komandanta bataljona i upućen je na teslićko ratište.

Tokom svjedočenja na opšte okolnosti, njemu je prezentovan set materijalnih dokaza, na koje je Tužilaštvo uložilo prigovore autentičnosti i relevantnosti.

Bjelošević će nastaviti svjedočenje 28. novembra.

Emina Dizdarević Tahmiščija