Suđenje

Nanić i ostali: Odbrane traže oslobađajuće presude za zločine u Bužimu

6. Novembra 2023.16:21
Odbrane Vahida Bajraktarevića i Senada Salkića, optuženih za zločine u Bužimu, u završnim riječima zatražile su oslobađajuće presude, navodeći kako Tužilaštvo BiH nije uspjelo dokazati da su počinili djela koja im se optužnicom stavljaju na teret te ukazujući na nedostatke dokaza.

Optuženi u predmetu “Nanić i ostali”. Foto: BIRN BiH

Advokatica Lejla Čović u završnoj riječi je ocijenila da Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, nakon provedenog dokaznog postupka, nije van svake razumne sumnje dokazalo da je Vahid Bajraktarević odgovoran za djela koja mu se stavljaju na teret.

Čović je navela kako su iskazi oštećenih u suprotnosti sa činjeničnim opisom optužnice, te da nijedan svjedok nije rekao da ga je Bajraktarević na bilo koji način maltretirao.

“Većina svjedoka je imala identične iskaze, posve je simptomatično da su oni imali identična zapažanja”, kazala je advokatica Čović i navela kako je protiv jednog od svjedoka sa mjerama zaštite Državno tužilaštvo podiglo optužnicu zbog lažnog svjedočenja.

“On je i tokom svjedočenja rekao da je postojala orkestrirana kampanja uticaja na svjedoke, kojima je u zamjenu da promijene iskaze nuđena novčana nagrada”, navela je ona.

Za Odbranu, kako je kazala Čović u završnoj riječi, nije sporno da je optuženi Bajraktarević bio pripadnik voda Vojne policije pri 505. bužimskoj brigadi, ali su sporne tvrdnje Optužbe da je sve vrijeme radio na osiguranju u hotelu “Radoč”, gdje su bili zatvoreni ratni zarobljenici.

“Brojni svjedoci, a i mi smo uložili mnoštvo fotografija sa kojih je vidljivo da je Bajraktarević najčešće bio u pratnji komandira Izeta Nanića, tako da nije bio u hotelu”, rekla je Čović.

Dodala je i kako su neki svjedoci, za koje se u optužnici navodi da su ratni zarobljenici, tokom svjedočenja kazali da nisu pripadali Narodnoj odbrani, već Bužimskoj brigadi, što, prema mišljenju Čović, nema elemente krivičnog djela ratnog zločina.

Pozivajući se na nalaz i mišljenje vještaka Željka Karana, Odbrana je navela kako oštećeni koji su preminuli u pritvoru hotela “Radoč”, nisu imali povrede koje bi dovele do smrti.

“Uzimajući sve u obzir, predlažem Vijeću da donese oslobađajuću presudu”, zaključila je Čović.

I Odbrana Senada Salkića smatra kako Državno tužilaštvo nije uspjelo van svake razumne sumnje dokazati odgovornost optuženih.

“Svaka tačka optužnice temelji se na iskazu samo jednog svjedoka – oštećenog, i nema niti jednog drugog dokaza koji bi to potkrijepio”, navela je Sabina Mehić.

Ocijenila je kako je optužnica neprecizna i paušalna te da nijedan događaj nije konkretiziran.

“Tužilaštvo nije dokazalo navode iz optužnice, pa predlažem da Sud oslobodi mog branjenika”, zaključila je Mehić.

Vahid Bajraktarević i Senad Salkić optuženi su zajedno sa Zijadom Nanićem, Esedom Kudelićem, Hasanom Mustafićem, Nedžadom Bapićem te Samirom i Huseinom Isakovićem za nečovječno postupanje prema ratnim zarobljenicima i civilima u bivšem hotelu “Radoč” u Bužimu od novembra 1994. do augusta 1995. godine.

Prema optužnici, Nanić je bio pomoćnik komandanta za bezbjednost 505. bužimske brigade Petog korpusa Armije BiH, Kudelić komandir voda Vojne policije, a Bajraktarević, Salkić, Mustafić, Bapić te Samir i Husein Isaković pripadnici Vojne policije.

Na narednom ročištu, koje je zakazano za 27. novembar, planirane su završne riječi Odbrana Mustafića i Bapića.

Selma Boračić Mršo