Suđenje

Ramić Ćamil i ostali: Nije viđao optuženog pred zatvorom u Međeđi

25. Septembra 2023.11:57
Svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine izjavio je da optuženi Ćamil Ramić nikada nije dolazio u objekat u Međeđi kod Višegrada gdje je bila smještena Vojna policija, niti izdavao naredbe.
Ćamil Ramić s braniteljicom Vasvijom Vidović. Foto: BIRN BiH

Svjedok Adil Omerspahić rekao je da je početkom maja 1992. angažovan u jedinicu Vojne policije, koja je bila smještena u kući Nedžiba Hurema u Međeđi, a komandir je bio Emil Kos.

Svjedok je naveo da je načelnik bezbjednosti bio Ćamil Ramić kojeg, kako je rekao u sudnici, nikada nije vidio ispred zatvora gdje je bilo postrojavanje i čitanje dnevnih naredbi za Vojnu policiju.

S obzirom da je u istrazi svjedok drugačije govorio, tužiteljica Marijana Čobović predočila mu je iskaz u kojem je naveo: “U ovoj komandi nisam ostao dugo, ali sam naređenja primao od Emila Kosa ili Ćamila Ramića“. Omerspahić je objasnio da se ne sjeća da je u istrazi pominjao Ramića, dok je Kosa spomenuo jer mu je bio nadređeni.

On je naveo da nije bio u akciji na Meremišlju, ali je saznao da je bilo zarobljenika i ranjenika, te je njegov zadatak bio da ih prevozi i obezbjeđuje.

“Ja sam ih prevozio od Crnog vrha do Međeđe, kako bi bili deportovani u bolnicu, a zarobljenike sam izvodio do toaleta kada zatraže“, rekao je svjedok.

Na pitanje Ramićeve braniteljice Vasvije Vidović, svjedok je rekao da nikada u njegovom prisustvu Ramić nije izdao naređenje.

“Mislim da je bio spona između komande Štaba i Vojne policije“, objasnio je svjedok.

Ramić je optužen s Himzom Selimovićem i Ramizom Mićivodom za zločine počinjene od 1992. do 1994. nad zarobljenicima na području Goražda i Višegrada. S njima se sudi i Mehmedu Dobrači, kome su na teret stavljeni zločini nad zarobljenicima i civilima počinjeni 1995. na području Rogatice i Goražda.

Suđenje se nastavlja 2. oktobra.

 

Selma Boračić Mršo