Vijest

Dom naroda Federacije usvojio Prijedlog zakona o zaštiti civilnih žrtava rata

1. Augusta 2023.10:50
Dom naroda Parlamenta Federacije je na zadnjoj sjednici usvojio Prijedlog zakona o zaštiti civilnih žrtava rata, koji predviđa da žrtve ratnog seksualnog nasilja i djeca rođena iz tog čina budu prepoznati kao posebna kategorija žrtava rata.
Parlament Federacije. Foto: BIRN BiH

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić je prije usvajanja obrazložio prijedlog zakona, kazavši kako 28 godina nakon rata zakon vraća dostojanstvo civilnim žrtvama rata.

Objasnio je da su civili kategorija koja najviše strada tokom ratnih dejstava te da je ovaj zakon specifičan jer po prvi put uvodi u pravo kategoriju žene žrtve silovanja te djecu rođenu kao posljedica tog čina. U odnosu na uložene amandmane, kazao je da oni ne trebaju biti tretirani kroz ovaj zakon, a koji se odnose na statusna pitanja logoraša.

Delegatkinja Aida Obuća je navela da civilne žrtve rata kroz ovaj zakon proširuju obuhvat prava, a da se akcenat ovog zakona stavlja i na reparaciju. Kako je kazala, ohrabruje činjenica da je tokom izrade zakona bio veliki broj komentara, od nevladinog sektora i međunarodne zajednice, a koje je ministarstvo usvojilo.

Da su logoraši trebali biti obuhvaćeni ovim zakonom, bez obzira što je ministar Delić rekao da je to u nadležnosti Ministarstva pravde, smatrao je delegat Ilija Nakić.

“Ako ovdje usvojimo ovaj zakon, sigurno nismo riješili probleme. Ja sam na neki način rezerviran prema ovom zakonu”, kazao je on.

Klub delegata hrvatskog naroda je predložio da se pojedinačno glasa o devet amandmana koje su podnijeli na tekst zakona, a koje Vlada Federacije nije prihvatila. Amandmani nisu dobili potrebnu većinu niti u Doma naroda.

Vlada Federacije je u junu jednoglasno na sjednici usvojila nacrt ovog zakona.

Detektor je ranije pisao da ni 28 godina nakon rata na državnom nivou nije donesen zakon o zaštiti žrtava torture te da bi prava civilnih žrtava rata trebala biti riješena entitetskim zakonom u Federaciji.

Na nivou Republike Srpske 2018. godine je usvojen Zakon o zaštiti žrtava ratne torture, kojim je stvoren okvir za regulisanje statusa i prava žrtava ratne torture isključivo licima koja imaju prebivalište u ovom entitetu.

Vlada Federacije je početkom 2019. godine prihvatila inicijativu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za usvajanje zakona o civilnim žrtvama rata Federacije, a Vlada Brčko distrikta je prošle godine usvojila prva Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata, koji je prepoznao zakonski djecu rođenu kao posljedica silovanja.

Aida Trepanić