Suđenje

Taranjac i ostali: Nasilna smrt kod ekshumiranih u “Hozića kamenu”

20. Marta 2023.13:52
Na suđenju za zločine počinjene na području Prijedora, vještak Tužilaštva BiH je naveo da su strijelne povrede glave uzrok smrti većine osoba od 11 ekshumiranih u masovnoj grobnici “Hozića kamen“ u općini Novi Grad.
Slobodan Taranjac i ostali. Foto: Sud BiH

Vještak medicinske struke Dževad Omišević je potvrdio da je, između ostalog, sačinio obudkcione izvještaje za jedanaest tijela ekshumiranih u junu 2016. godine na lokalitetu Hozića kamen.

“Većina tijela su ili kompletna ili skoro kompletna“, kazao je Omišević, te iznio sažetak obudkcionih zapisnika koji se odnose na posmrtne ostatke Ermina i Fikreta Duratovića, Suada Kekića, Edina Rizvanovića, Abudalaha Kadirića, Edina Dedića, Mustafe Karagića, Ifeta Vojnikovića, Safeta Avdića, Safeta Hadžića i Hajrudina Smajlovića.

U osam slučajeva, kako je pojasnio, smrt je bila nasilnog karaktera te nastala usljed strijelne povrede glave, u jednom usljed strijelne povrede grudnog koša, a za dvije osobe uzrok smrti je neodređen, te se najvjerovatnije, s obzirom na to da su pronađeni u masovnoj grobnici, radi o nasilnoj smrti.

Na ovom ročištu su nalaz i mišljenje iznijeli i vještaci balističke, biološke i daktiloskopske struke.

Vještak balističke struke Adem Čelik je kazao da mu je dostavljeno preko 40 tragova, odnosno čahura, dijelova zrna i dijelova košuljice zrna koji su pronađeni u masovnoj grobnici “Hozića kamen”, te da je utvrđivao, između ostalog, kalibar i vrstu oružja.

Čelik je pojasnio da određene čahure potiču od puščanih metaka mogu poticati od vojnih pušaka M24, M48, M48a, M98 i drugih, kao i da određena zrna potiču od pištoljskih metaka.

On je dodao da je balističko vještačenje radio nakon što su kolege uradile biološko i daktiloskopsko vještačenje.

Također, vještak balističke struke Bruno Franjić je potvrdio da je ovo vještačenje izvršeno u njegovom odsjeku, u skladu s pravilima struke, te da ga je on, kao šef odsjeka, verificirao.

Selma Šikalo, vještakinja daktiloskopske struke, kazala je da je njen zadatak bio da utvrdi da li ima otisaka prstiju na čahurama koje su dostavljene, no da zbog kontaminacije zemljom i prljavštinom oni nisu bili podobni za dalju obradu.

Iz istog razloga čahure nisu bile podobne ni za izdvajanje DNA uzorka, kazala je vještakinja Elmira Karahasnović. Ona je navela da na žici svezanoj u omču nije konstatovano prisustvo ljudskih DNA molekula, što ne znači da one nisu bile prisutne, nego da je biološki materijal usljed oksidiranja i vlage mogao biti uništen.

Vještaci su dali iskaz na suđenju Slobodanu Taranjcu, Ranku Babiću, Ranku Došenoviću, Zdravku Paniću, Trivi i Milanu Vukiću, Slobodanu Kneževiću i Miloradu Obradoviću optuženim za učešće u nezakonitom zarobljavanju i zatvaranju 120 muškaraca – koji su bili zatvoreni u Domu u Miskoj Glavi, a potom i na stadionu u Ljubiji – te njihovom mučenju i ubistvima počinjenim krajem jula 1992. godine.

Prema optužnici, Taranjac je bio predsjednik Kriznog štaba u Ljubiji, Došenović pomoćnik komandanta za bezbjednost Šestog ljubijskog bataljona 43. brigade Vojske Republike Srpske, a ostali pripadnici čete iz Miske Glave, odnosno vojne i civilne policije.

Tužilaštvo je na ovom ročištu unijelo preko 40 materijalnih dokaza koji se odnose na ova vještačenja.

Suđenje će se nastaviti 27. marta.

Lamija Grebo