Vijest

Sudijama, tužiocima i policiji potrebna edukacija za dokazivanje negiranja genocida: Kajganić

23. Februara 2023.16:11
Sudije i tužioci u Bosni i Hercegovini trebaju dodatnu edukaciju međunarodnih eksperata Evropskog suda za ljudska prava o praksi i radu na predmetima negiranja ratnih zločina i genocida, kazao je glavni državni tužilac Milanko Kajganić medijima u Sarajevu.
Milanko Kajganić, glavni tužilac Tužilaštva BiH (desno). Foto: BIRN BiH

Kako je Kajganić naveo tokom konferencije za medije, u izvještaju koji je dostavljen Visokom sudskom tužilačkom vijeću, a koji će nakon najavljenog skorog predstavljanja biti i javno objavljen, Tužilaštvo se osvrnulo na izmjene Krivičnog zakona BiH kojima se zabranjuje negiranje zločina protiv čovječnosti, ratnih zločina i genocida.

“Mi smo naveli sve prijave koje smo zaprimili. Naveli smo činjenicu da nismo zaprimili nijedan izvještaj policijskih agencija u BiH o počinjenom krivičnom djelu. Naravno, do sada su sve prijave koje su podnesene Tužilaštvu BiH dodijeljene u rad tužiocima i donijeli su 30-ak negativnih odluka. Nije bilo nijedne optužnice jer su tužitelji naišli na poteškoće dokazivanja krivičnog djela”, rekao je Kajganić.

On je kazao da se u javnosti izmjena Zakona netačno prezentuje kao zabrana negiranja genocida, naglašavajući da je navedeno šta je biće krivičnog djela.

“Negiranje treba da bude izvršeno ili urađeno na način koji bi mogao proizvesti posljedicu. To je ono što je otežavajući dio”, rekao je Kajganić.

On je kazao da je među obrađenim prijavama i ona koja uključuje predsjednika Republika Srpske Milorada Dodika.

Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) je u nedavno objavljenom istraživanju, koristeći Zakon o slobodi pristupa informacijama BiH, analizirala djelimično anonimizirane odluke iz kojih se nazire da tužioci, uprkos tome što do sada nisu podigli nijednu optužnicu, već stvaraju obrasce donošenja odluka u slučajevima kršenja izmjena Krivičnog zakona koje je nametnuo Valentin Inzko.

Kajganić je rekao da je u izvještaju VSTV-u sugerisano da se u centrima za edukaciju sudija i tužilaca angažuju međunarodni eksperti Evropskog suda za ljudska prava kako bi radili na edukaciji tužilaca, policijskih službenika i sudija na ovim djelima.

“Ono što Tužilaštvo opredjeljuje u sličnim predmetima jeste praksa Suda BiH, pa i praksa kada je u pitanju oslobađajuća presuda u predmetu ‘Fatmir Alispahić’, gdje se govori o granici između slobode govora i izvršenja određenog krivičnog djela”, kazao je Kajganić.

Na konferenciji za medije Kajganić je govorio o predmetu “Klaster”, ističući da je među kupljenim diplomama i diploma diplomiranog inžinjera građevinarstva.

“Mi smo sada iz prethodnih dešavanja u Turkoj i Siriji vidjeli do čega i do kakvih posljedica može dovesti situacija koja se odnosi na nezakonite radnje u građevinarstvu. (…) Tužilaštvo BiH smatra da pravna lica koja omoguće nekome da stekne diplomu za nekoliko hiljada eura ne treba da postoje u BiH. Mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći, kroz ovaj predmet, da dokažemo i već smo dokazali navedene aktivnosti i da provedemo sve što je u našoj moći da obezbijedimo da se fizička i pravna lica adekvatno kazne. Smatramo da će nas u tom smjeru Sud BiH i pratiti”, rekao je Kajganić.

Kako je kazao, danas je Sudu BiH upućen prjedlog za određivanje pritvora za pet osoba, a za šest su predložene mjere zabrane.

“Utvrdili smo da je na određenim univerzitetima moguće steći akademsko zvanje doktora ili profesora u roku od pet dana. (…) Ono što je pokazala istraga jeste da su se organizatori, rektori, dekani, profesori uvezali s licima iz zemalja regiona i to je ono što nam otežava rad, ali mi ćemo kroz saradnju sa zemljama regiona nastojati da prikupimo dokaze i da u navedenim predmetima podignemo kvalitetne optužnice koje će rezultovati, smatramo, osuđujućim presudama”, zaključio je Kajganić.

Što se tiče rezultata rada u protekloj godini, Kajganić je rekao kako je Tužilaštvo BiH podiglo tri optužnice za visoku korupciju i deset optužnica za korupciju koja se ne smatra visokom. Prema analizi BIRN-a BiH, u toku prošle godine podignuta je jedna optužnica za visoku korupciju, dok su druge dvije objavljene javnosti tokom 2023. godine.

“Ono što smo mi prepoznali jesu problemi koji se odnose na činjenicu da mi imamo lica koja su spremna da vrše krivična djela umjesto da ih sprečavaju. Mi smo u 2022. godini lišili slobode 14 policijskih službenika, od policajaca do inspektora, jedog sudiju, jednog advokata i u 2023. jednog radnika Tužilaštva BiH”, kazao je Kajganić.

On je naglasio kako Tužilaštvo BiH nije zadovoljno kaznenom politikom sudova u BiH kada su u pitanju predmeti korupcije.

“Smatramo da se kaznama koje se izriču sada za navedena krivična djela, ne postiže prevencija. Blagim kaznama se ne utiče na izvršioce da ne vrše ponovo krivična djela i ne utiče se na potencijalne izvršioce da ne čine ta djela”, zaključio je Kajganić.

 

    Irvin Pekmez