Suđenje

Taranjac i ostali: Predloženo razdvajanje predmeta u odnosu na Milodraga Glušca

6. Februara 2023.11:29
Suđenje Slobodanu Taranjcu i ostalima, koji se terete za zločine počinjene u Ljubiji kod Prijedora, odloženo je nakon što je Državni sud predložio razdvajanje predmeta u odnosu na Milodraga Glušca, koji zbog zdravstvenog stanja nije u mogućnosti prisustvovati suđenju u naredna četiri mjeseca.
Slobodan Taranjac i ostali. Foto: Sud BiH

Predsjedavajući Sudskog vijeća Staniša Gluhajić je konstatovao da optuženi Glušac nije pristupio današnjem suđenju te da je nakon zadnjeg održanog ročišta Sudu dostavio medicinsku dokumentaciju i obavijest o bolesti iz koje je vidljivo da zbog pogoršanog zdravstvenog stanja ima potrebu za operativnim zahvatom.

Sudija Gluhajić je objasnio da je mjesec poslije dostavljena i dopuna medicinske dokumentacije, nakon čega je Sud angažovao medicinskog vještaka Severina Žuju, koji je u svom nalazu i mišljenju naveo da je optuženi sposoban prisustvovati suđenju uz pauze.

“Mi smo zakazali pretres pa smo ponovo dobili obavijest o nastavku liječenja”, rekao je sudija Gluhajić, dodavši da optuženi mora obaviti pripreme pred operaciju, nakon čega je Sud ponovo angažovao vještaka Žuju, iz čijeg je nalaza vidljivo da Glušac mora sprovesti fizikalni tretman.

Predsjedavajući Sudskog vijeća je naveo da optuženi neće biti u mogućnosti tri mjeseca nakon operacije dolaziti na suđenje te da je zbog toga potrebno razmatranje eventualnog razdvajanja postupka.

Tužilac Izet Odobašić je izjavio da postoji razlog za razdvajanje postupka te da je mišljenja da odlaganje ne bi bilo u interesu toka postupka.

Svi branioci su odluku o razdvajanju predmeta prepustili Sudu, a Odbrana Glušca je kazala da je i optuženi saglasan te da se ovaj postupak do sada nije puno ni doticao njega.

Za učešće u nezakonitom zarobljavanju i zatvaranju 120 muškaraca – koji su bili zatvoreni u Domu u Miskoj Glavi, a potom i na stadionu u Ljubiji – te njihovom mučenju i ubistvima počinjenim krajem jula 1992. godine, pored Taranjca i Glušca su optuženi Ranko Babić, Ranko Došenović, Marinko Praštalo, Zdravko Panić, Trivo i Milan Vukić, Slobodan Knežević i Milorad Obradović.

Prema optužnici, Taranjac je bio predsjednik Kriznog štaba u Ljubiji, Glušac zamjenik komandanta Šestog ljubijskog bataljona VRS-a, Došenović pomoćnik komandanta bataljona za bezbjednost, a ostali pripadnici čete iz Miske Glave, odnosno vojne i civilne policije.

Odluka Suda, kao i termin narednog suđenja će biti poznati naknadno.

 

Aida Trepanić