Suđenje

Novović i Pjano: Svjedoci svakodnevno viđali optuženog

30. Novembra 2022.12:40
U nastavku suđenja Spomenku Novoviću i Borislavu Pjani za zločine počinjene 1992. na području Foče, svjedoci Odbrane prvooptuženog kazali su da su ga svakodnevno viđali u Filipovićima i Vojinovićima, navodeći da je “čist i nevin”.
Spomenko Novović i Borislav Pjano
Spomenko Novović i Borislav Pjano. Foto: Sud BiH

Milenko Vuković vojno je angažovan krajem aprila 1992. godine i raspoređen u Mješoviti artiljerijski divizion (MAD) – topovska baterija.

On je rekao kako su pozvani u nekadašnji ženski zatvor u Velečevu, gdje je formirana još jedna baterija – trocijevaca, te da su obje baterije brojale po 30 ljudi – vojnika.

“Svi smo zadužili SMB uniforme te poluautomatske puške”, kazao je svjedok i naveo kako je s njim u jedinici bio optuženi Spomenko Novović.

Kako je ispričao u Sudu Bosne i Hercegovine, iz Velečeva su obje baterije vojnika prebačene u vojni objekat u Filipoviće, a potom u Vojinoviće, selo blizu Tjentišta.

“Spomenko je bio tu, viđao sam ga svaki dan”, rekao je svjedok i dodao da tu ostaju do polovine septembra 1992. godine, nakon čega se vraćaju u Filipoviće, te da Novović nije bio s njima.

Optuženi Novović upitao je svjedoka: “Šta sam ja radio u jedinici?”, na što je svjedok rekao: “Poslužitelj.” Novović je na to odgovorio: “Nisam, bio sam nišandžija.”

Tokom unakrsnog ispitivanja, tužilac Mersudin Pružan pitao je svjedoka da li su imali slobodne dane i jesu li išli kućama, na što je svjedok kazao da u Filipovićima nisu mogli ići kući, dok su iz Vojinovića puštani poslijepodne i da su se morali vraćati naredni dan ujutro.

Tužilac Pružan ga je pitao kako je moguće da ne zna šta je Novović radio, jer su različito rekli pred Sudom BiH.

“Ja kažem da smo svi mogli raditi isto i biti nišandžije i poslužitelji”, rekao je svjedok.

Tužilac je pitao svjedoka kako zna da je Novović uvijek bio tu i da nije odlazio nigdje, te da li su spavali u istom prostoru.

“Samo znam da je čovjek čist i nevin, a bili smo u istoj spavaoni, nismo se skupa kupali”, naveo je svjedok.

Spomenko Novović i Borislav Pjano optuženi su za ubistva, nečovječna postupanja, zatvaranja i pljačku civila bošnjačke nacionalnosti u periodu od aprila do septembra 1992. godine u mjestima Dragočava, Šube i Potpeće. Na teret im je stavljeno da su, u okviru širokog i sistematičnog napada vojnih, policijskih i paravojnih jedinica Republike Srpske, počinili progon.

Drugi svjedok Odbrane prvooptuženog Duško Milanović bio je raspoređen u bateriji trocijevaca MAD-a. On je naveo kako su jedinice brojale po 15 vojnika.

Rekao je da je zamjenik komandanta raspoređivao vojnike na stražu, te da je Novovića viđao svakodnevno u Velečevu, Filipovićima i Tjentištu.

Ulaganjem materijalnih dokaza Državno tužilaštvo i Odbrana prvooptuženog su završile sa izvođenjem dokaza.

Tužilaštvo BiH je uložilo ukupno 169 materijalnih dokaza, a odustalo od 82 dokaza.

Nastavak suđenja zakazan je za 7. decembar, kada počinje izvođenje dokaza Odbrane drugooptuženog.

Selma Boračić Mršo