Suđenje

Gadžo Senad i ostali: Završen dokazni postupak Odbrane drugooptuženog

10. Novembra 2022.12:34
U nastavku suđenja Senadu Gadži, Zaimu Laličiću i Sulji Hebibu, koji se terete za zločine počinjene na području Hrasnice tokom 1992. godine, svjedoci Odbrane drugooptuženog Laličića su pričali o njegovom angažmanu na prvoj liniji odbrane.


Zaim Laličić s braniteljicom Sabinom Mehić. Foto: BIRN BiH

Džemail Prutina je ispričao kako je u maju 1992. godine postavljen za komandanta na Stojčevcu, a da je zvanično imenovan na tu funkciju u junu. Tada je, kako je ispričao, upoznao Zaima Laličića, koji mu je donio papire i MTS (materijalno-tehnička sredstva) iz komande.

“Bio je kod Himze Durme u četi”, rekao je Prutina za Laličića, dodavši kako stalna posada na Stojčevcu, gdje je bila prva odbrambena linija, nije imala dovoljno ljudi, te da su mu iz komande na njegov zahtjev slali jedinice u ispomoć.

U nastavku svjedočenja on je na pitanje Sabine Mehić, braniteljice Zaima Laličića, potvrdio kako je Odbrani dostavio četiri dokumenta sa spiskovima vojnika koji su u nekoliko smjena bili na straži na Stojčevcu, u periodu od 14. juna do 10. jula 1992. godine. Na svakom od tih spiskova je ime optuženog Zaima Laličića.

“Komanda Stojčevca je morala voditi evidenciju. Nije mogao svako ući u komandu. Uvijek su se pravila tri primjerka: jedan za komandanta bataljona, drugi za komandanta brigade, a treći za mene. To je radio moj intendant Džemal Hodžić. Morali smo u svakom momentu znati gdje borave vojnici zbog ranjavanja ili pogibije”, kazao je Prutina.

Na pitanje Sudskog vijeća, Prutina je objasnio kako nije bilo pravila gdje se ostavljaju dokumenti, te da su papiri ostali kod njega jer se komanda mijenjala.

On je svjedočio na suđenju Senadu Gadži, Zaimu Laličiću i Sulji Hebibu, koji su optuženi za nezakonita zatvaranja, ubistva, mučenja, zlostavljanja i tjelesna sakaćenja u prostorijama zatvora u Hrasnici kod Sarajeva, Osnovnoj školi “Aleksa Šantić”, kao i u garažama između nebodera, u periodu od 1992. do 1994. godine. Oni su optuženi u svojstvu pripadnika Armije BiH.

Himzo Durmo, drugi svjedok Odbrane, potvrdio je da je Laličić bio kod njega u jedinici koja je formirana u Ruževiku, dodavši kako je ostao do druge polovine sedmog mjeseca 1992. godine. Nakon što mu je braniteljica Mehić predočila spiskove ljudi koji su bili na straži na Stojčevcu, on je rekao kako su “svi iz njegove jedinice tu”.

“Po spiskovima je sve tačno. Za svaki odlazak na Stojčevac sam raspoređivao ljude”, kazao je Durmo.

Na pitanje tužioca Miroslava Janjića, Durmo je objasnio da nije potpisao nijedan od dokumenata jer je imao pretpostavljene. U nastavku unakrsnog ispitivanja Janjić ga je pitao da li su imali protivavionske mitraljeze, što je pisalo na dokumentu, na šta je Durmo odgovorio kako su mitraljezi bili na Stojčevcu ali da ih nije posjedovala njegova jedinica. Tužilac je pitao Durmu da li su imali ručne bacače, koje je, prema dokumentu, dužilo osam ljudi, na šta je on rekao kako su ljudi bili određeni, ali da bacače nisu imali.

Janjić je uložio prigovor relevantnosti na dokaze Odbrane Laličića, istakavši kako nijedan dokument nema djelovodnik ni potpis.

Suđenje se nastavlja 16. novembra, kada će biti saslušana dva svjedoka Odbrane trećeoptuženog Sulje Hebiba.

Jasmin Begić