Suđenje

Tešić i Lošić: Dokazi o vojnom angažmanu optuženih

21. Septembra 2022.12:33
Provođenjem materijalnih dokaza Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo nastavljeno je suđenje Dragiši Tešiću i Rajku Lošiću, optuženima za zločine nad ratnim zarobljenicima i civilima na području Vlasenice.


Sudnica Okružnog suda u Istočnom Sarajevu. Foto: BIRN BiH

Tužilac Nemanja Sladoje uložio je 20 materijalnih dokaza, među kojima odluke Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine iz aprila 1992. godine i Predsjedništva Srpske Republike BiH o proglašenju neposredne ratne opasnosti, odluka o formiranju Vojske Republike Srpske (VRS), kao i naredbe koje se odnose na postupanje prema zarobljenim licima i organizovanje logora na području opštine Vlasenica.

Među uloženim dokazima su i uvjerenja o vojnom angažmanu Dragiše Tešića i Rajka Lošića, akt Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske – Služba javne bezbjednosti Vlasenica sa spiskom pripadnika rezervnog sastava, i uvjerenje Federalnog ministarstva za boračka pitanja o vojnom angažmanu Halila Bećirevića.

Uz izmijenjenu optužnicu, koja je dostavljena Vijeću i Odbranama na ovom ročištu, priloženi su i zapisnici o saslušanju svjedoka Tužilaštva tokom istrage, kao i izvodi iz matične knjige umrlih.

Tešić i Lošić su optuženi da su u periodu od maja 1993. pa do kraja decembra 1995. godine nečovječno postupali prema ratnim zarobljenicima i civilnim osobama zatvorenim u prostorijama pomoćne zgrade Osnovnog suda u Vlasenici.

Tešić je optužen u svojstvu pripadnika VRS-a, a Lošić kao pripadnik rezervnog sastava Stanice javne bezbjednosti (SJB) Vlasenica, u svojstvu stražara. Optužnica protiv Tešića je potvrđena u septembru 2016., a protiv Lošića u martu 2019. godine. Odlukom Suda ova dva predmeta su spojena.

Rade Golić, branilac Dragiše Tešića, rekao je kako će se naknadno očitovati o predloženim dokazima. On je kazao kako optužnica Tužilaštva nije izmijenjena nego preuređena, zbog čega je tražio da je Sud odbije.

“Mom branjeniku se na teret stavlja teška kvalifikacija u odnosu na optužnicu – lomljene noge Halilu Bećireviću”, rekao je Golić, dodavši kako ostaje kod ranijeg prijedloga da Bećirević bude saslušan u svojstvu svjedoka.

Golić je uložio tri materijalna dokaza i predložio saslušanje svjedoka Cvjetina Ravnjaka na okolnosti postupanja prema zatvorenicima, objasnivši kako je riječ o bivšem stražaru u zgradi Osnovnog suda u Vlasenici.

Petko Pavlović, branilac Rajka Lošića, predložio je jednog svjedoka Odbrane i jedan materijalni dokaz, dodavši kako će razgovarati s još dva potencijalna svjedoka.

Sutkinja Zinaida Hamidović je prihvatila prijedlog da Halil Bećirević na narednom ročištu bude ponovo saslušan kao svjedok Tužilaštva, a da nakon toga, ukoliko Golić ne bude zadovoljan unakrsnim ispitivanjem, bude saslušan i kao svjedok Odbrane.

Naredno ročište će biti održano 5. oktobra, kada će biti saslušan i prvi svjedok Odbrane Dragiše Tešića.

Jasmin Begić