Okružni sud u Istočnom Sarajevu

okru--ni-sud-u-isto--nom-sarajevu.jpg

24. Novembra 2016.

Svjedok Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu izjavio je da mu je poznato da su ljudi kopali rovove na području sarajevskog ratišta, ali da ne zna ko ih je zvao, čija je nadležnost to bila, niti šta se dešavalo.