Suđenje

Dragičević i ostali: Presuda za zločin u Višegradu zakazana za 21. oktobar

2. Septembra 2022.12:34
Na suđenju za zločine počinjene na području Višegrada, Odbrane Radojice Ristića i Miodraga Mitrašinovića zatražile su da ih Državni sud oslobodi svih optužbi koje im se stavljaju na teret.


Luka Dragičević i ostali. Foto: Sud BiH

Odbrana Radojice Ristića je u završnoj riječi kazala da Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije van svake razumne sumnje dokazalo optužbe protiv optuženog.

“Tužilaštvo nije dokazalo, ne zato što nije prikupilo dokaze, već što takvih dokaza nema“, kazao je branilac Nenad Rubež.

On je rekao kako u samoj optužnici, u odnosu na Ristića, postoje određene kontradiktornosti, te da Tužilaštvo nije dokazalo da je Ristić premješten iz Prve čete Prvog bataljona u Interventnu četu, kao i da nije izveden nijedan dokaz niti indikacija i sumnja da je optuženi imao veze s jedinicama Milana Lukića.

Prema njegovim riječima, osnovni dokaz Tužilaštva je zaštićeni svjedok ST-1 koji na ročištu spominje Ristića za kojeg kaže da ga je vidio na hodniku škole, dok optuženog drugi svjedoci nisu vidjeli nigdje.

“Sve da je bio, a nije, mogao se slučajno zateći. Stoji na sred hodnika, e to je cjelokupan dokaz“, kazao je Rubež.

Dodao je da je svjedok ST-1 sam sebe demantovao, te da mu se ne može pokloniti vjera. Objasnio je kako su, između ostalog, saslušani komadant Prve čete, komadant voda, kao i komadant bataljona, koji su rekli da je Ristić taj dan bio na terenu.

“Nemoguće je da Ristić Radojica napusti jedinicu i ode (…) a da to ne zna komadant čete“, kazao je Rubež.

Odbrana je zatražila oslobađajuću presudu za optuženog Ristića.

Kako je naveo Miloš Perić, advokat Miodraga Mitrašinovića, njegova Odbrana također očekuje oslobađajuću presudu, jer Tužilaštvo nije dokazalo van svake razumne sumnje da je optuženi počinio krivično djelo za koje se tereti.

“Smatram da, ono što je optuženom Miodragu Mitrišinoviću stavljeno na teret, nije dokazano, da bi se izveo zaključak da je počinio ono što mu se stavlja na teret“, kazao je Perić.

Prema njegovim riječima, iskaz svjedoka ST-1 nije vjerodostojan i pouzdan jer sadrži kontradiktornosti, te je u suprotnosti sa iskazima drugih svjedoka.

“Postavlja se pitanje da li su svi dokazi obezbijeđeni na zakonit način? Ova Odbrana smatra da nisu“, kazao je Perić.

Rekao je da je kritičnog dana optuženi putovao iz Beograda, gdje mu se nalazila porodica, te da se oko 19 sati nalazio na autobusnoj stanici u Višegradu gdje se rastao od dva svjedoka.

“Saslušan je veliki broj svjedoka, niko nije rekao nijednu ružnu riječ za njega, osim svjedoka ST-1“, kazao je Perić.

Sudu se obratio i optuženi Mitrašinović, koji je kazao da nije počinio ratni zločin.

“Ja sam časno i pošteno branio moj srpski narod i nisam isprljao ruke nekim ratnim zločinom“, rekao je Mitrašinović.

Luka Dragičević, Obrad i Novak Poluga, Dragan Šekarić, Oliver Krsmanović, Petko Inđić, Radojica Ristić i Miodrag Mitrašinović optuženi su za ubistva 20 putnika u Višegradu otetih 27. februara 1993. godine iz voza u Štrpcima. Prema optužnici, Dragičević je bio komandant Druge podrinjske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske (VRS), Inđić komandant Interventne čete ove brigade, a ostali optuženi pripadnici ove čete.

Presuda u ovom predmetu zakazana je za 21. oktobar.