Analiza

BIRN BiH – OBJAŠNJAVA: Zakon o sukobu interesa

Ilustracija. Foto: BIRN BiH

BIRN BiH – OBJAŠNJAVA: Zakon o sukobu interesa

2. Septembra 2022.13:35
2. Septembra 2022.13:35
U prvom videu serijala “BIRN BiH – Objašnjava” saznajte zašto su mehanizmi sprečavanja sukoba interesa u Bosni i Hercegovini spori i neefikasni, kakvu stvarnu štetu pravi sukob interesa, zašto bi građani trebali brinuti o tome i šta bi se moralo promijeniti da država dobije zakon koji će je približiti Evropskoj uniji.

Sukob interesa postoji u situacijama u kojima izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici imaju privatni interes koji utiče ili može uticati na zakonitost, otvorenost, objektivnost i nepristrasnost u obavljanju javne funkcije. Zakon predviđa da političari koji obavljaju javnu funkciju ne mogu biti istovremeno na dvije nespojive funkcije gdje bi se sukob interesa mogao stvoriti. Zbog toga, svi javni funkcioneri moraju podnijeti ostavku na svaku od nespojivih funkcija i poslova najkasnije u roku od tri dana nakon preuzimanja javne funkcije.

Do sada je zakon imao četiri izmjene koje su dovele od nezavisne komisije do političke uključenosti u komisiju, a prijedlog potpuno novog zakona grupe zastupnika u Parlamentarnoj skupštini BiH, koji onemogućava takvu uključenost i koji je urađen u skladu s preporukama međunarodnih organizacija, nije dobio podršku.

BIRN BiH – Objašnjava serijal je videa u kojima dajemo jednostavna objašnjenja za komplikovane društvene procese i promjene.

    Azra Husarić Omerović