Vijest

Potvrđena optužnica zbog kupovine automobila novcem boračke populacije

25. Augusta 2022.16:29
Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Šerifa Patkovića, bivšeg predsjednika Upravnog odbora Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračke populacije i Sene Šehovića, bivšeg direktora Fondacije, zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Šerif Patković. Foto: N1

Kako se navodi iz Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, optuženi Seno Šehović je od boračkog novca nezakonito kupio, a Patković koristio automobil u vrijednosti od 84.778,59 konvertibilnih maraka (KM).

Prema optužnici, Patković, kao bivši predsjednik Upravnog odbora Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračke populacije, a Seno Šehović kao bivši direktor Fondacije, se terete zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

“Optuženi se terete da su od juna 2016. do oktobra 2018. godine, bez saglasnosti Vlade FBiH kao osnivača Fondacije, te bez znanja i neophodne odluke Upravnog odbora, kupili automobil Volkswagen Tiguan i to novcem sa računa Fondacije, koji je namijenjen za pomoć boračkoj populaciji u FBiH”, stoji u saopćenju sarajevskog Tužilaštva.

Šehović je s firmom “Porsche Leasing” Sarajevo zaključio Ugovor o finansijskom lizingu o kupovini automobila koji je plaćen sa bankovnih računa Fondacije u iznosu od 84.778,59 KM. Nakon zaključenja Ugovora, automobil je predao Patkoviću, koji ga je koristio bez sačinjavanja putnih naloga, i bez bilo kakvih ograničenja.

“Tako su Šerif Patković i Seno Šehović pričinili imovinsku štetu Fondaciji za boračka pitanja u ukupnom iznosu od 65.991,44 KM, tačnije, razliku iznosa ukupno isplaćene cijene nabavke i vrijednosti automobila u vremenu kada je Upravni odbor Fondacije stekao efektivni posjed nad vozilom i sa utvrđenim troškovima korištenja automobila”, navode iz Tužilaštva.

Postupajući tužilac u optužnici je zatražio od Suda da optuženi nadoknade štetu koju su pričinili Fondaciji. Za glavni pretres predloženo je Sudu saslušanje sedam svjedoka, dva vještaka i izvođenje više od 150 materijalnih dokaza.

Emina Dizdarević