Suđenje

Dragičević i ostali: Tužilaštvo traži visoke kazne za surovi zločin nad civilima iz voza

20. Maja 2022.14:56
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je visoke kazne optuženima za zločin nad civilima koji su odvedeni iz voza u Štrpcima i ubijeni na području Višegrada u februaru 1993. godine.

Luka Dragičević i ostali. Foto: Sud BiH

Tužilac Džermin Pašić je u završnoj riječi ocijenio da je u potpunosti dokazana odgovornost nekadašnjeg komandanta Višegradske brigade Luke Dragičevića i bivših pripadnika Interventne čete Obrada i Novaka Poluge, Dragana Šekarića, Olivera Krsmanovića, Petka Inđića, Radojice Ristića i Miodraga Mitrašinovića.

Pašić je rekao da kazne treba da budu visoke pošto se radi o surovom zločinu kada su 27. februara 1993. civili izvedeni iz voza u Štrpcima, koji je saobraćao na relaciji Beograd–Bar, a potom odvedeni na područje Višegrada, gdje su fizički zlostavljani i ubijeni. Prema tužiocu, neadekvatno je korištenje riječi “otmica putnika” za ovaj slučaj, jer to podrazumijeva odvođenje i držanje nekoga, a počinjeni zločin je više od toga.

Tužilac je istakao da je komandant Taktičke grupe Višegrad, na zahtjev vrhovne komande, samo šest dana prije zločina izdao naredbu o zabrani prolaska Bošnjaka preko teritorije Republike Srpske i zatražio da budu obaviješteni o zarobljavanju muslimana iz Sandžaka, navodeći: “Ako ih nemate, obezbijedite ih!”

Ova naredba, kako je dodao Pašić, proslijeđena je i Dragičeviću, tadašnjem komandantu Druge podrinjske brigade Vojske Republike Srpske (VRS), u čijem sastavu je bila Interventna četa pod komandom Bobana Inđića.

“U Višegradu su tada bile razne grupe – ‘Osvetnici’, ‘Garavi skakavci’… – sve su pripadale Interventnoj četi”, kazao je Pašić.

Dodao je da su kod Obrada Poluge pronađene fotografije na kojima se vidi kako su se slikali sa zastavama “Osvetnika” Milana Lukića.

Boban Inđić je optužen u ovom predmetu, ali je postupak protiv njega razdvojen u oktobru 2021. nakon što je on pritvoren u Srbiji zbog izazivanja saobraćajne nesreće. Milan Lukić je u Haškom tribunalu osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog zločina u Višegadu.

Tužilac Pašić je rekao da je Dragičević izvršenje zadatka iz naredbe, iako je svjestan da predstavlja krivično djelo, povjerio Bobanu Inđiću i da je bio obaviješten kada su civili iz voza dovedeni u Prelovo, gdje je bio smješten bataljon njegove brigade. Dodao je da Dragičević ne čini ništa da zaustavi optužene.

Tokom suđenja, kako je istakao, najmanje po dva očevica opisala su radnje optuženih, a naročito je izdvojio iskaze ST-1, Krste Papića, Dušana Božića i svjedoka pokajnika Miće Jovičića, koji je nakon priznanja krivice osuđen na pet godina zatvora.

Pašić je kazao da su svjedoci ispričali kako je naoružana grupa od 25 lica pod komandom Lukića i Inđića naredila otpravniku da zaustavi voz u Štrpcima, kako su optuženi bili raspoređeni duž stanice, kako su putnici legitimisani i izvođeni, te kako su odvezeni u Prelovo, gdje su zatvoreni u školu.

“Svi optuženi su udarali sve oštećene po svim dijelovima tijela. To je trajalo do 19:00 časova”, podsjetio je tužilac, dodavši da su civili potom svezani i krvavi izvedeni iz škole.

Kako je naveo, odvezeni su četiri kilometra dalje u selo Mušiće, gdje se kamion zaustavio kod jedne spaljene kuće. Rekao je da je dokazano da su optuženi držali stražu i izvodili civile iz kamiona, a da su ih prihvatali Lukić i Inđić, te da su lica ubijana.

Tužilac je odbacio teze Odbrana da su zločin počinili izolovani pojedinci i da on nije bio dio strategije. Kazao je da su navodi Odbrane da je Lukić bio van kontrole pobijeni aktom komande Višegradske brigade izdatim pet dana prije zločina, a u kojem se navodi da “u zoni naše brigade ne postoji nijedna paravojna grupa”, kao i da razne grupe “poštuju komandu naše brigade”.

Prema optužnici, ubijeno je 20 civila izvedenih iz voza. Pašić je kazao da nije želio da spominje broj žrtava i okončao je završnu riječ čitanjem imena ubijenih, osim jednog čiji identitet nikad nije utvrđen.

“Žalosno, ali mu ni ime ne znamo”, rekao je tužilac.

Odbrane će sa završnim riječima početi 10. juna.

 

Marija Taušan