Suđenje

Trifunović Miladin: Dokazi o odvođenju zarobljenika na brdo Žuč

28. Aprila 2022.15:57
Državno tužilaštvo je, na suđenju za zločine počinjene kod Vogošće, među materijalnim dokazima uložilo dokumentaciju na okolnosti odvođenja zarobljenika na brdo Žuč, kao i na okolnosti ranjavanja i pogibije zarobljenika.


Miladin Trifunović. Foto: BIRN BiH

Na današnjem ročištu nastavljeno je izvođenje materijalnih dokaza Tužilaštva Bosne i Hercegovine, te je tužilac Adis Nuspahić dvadesetak dokaza prezentirao na grafoskopu.

“Mislim da se radi o jako bitnim dokazima sa strane Tužilaštva”, kazao je Nuspahić.

On je, između ostalog, prezentovao spiskove zarobljenika u zatvoru Srpske opštine Vogošća koji su odvođeni na rad.

Nuspahić je predočio dokaz od 1. septembra 1992. godine, koji pokazuje da je tom prilikom na Žuč odveden 21 zarobljenik, dok je, kako je pojasnio, dokaz od 17. septembra 1992., gdje se traži da se 50 zarobljenika odvede na brdo Žuč, potpisao komandant Miladin Trifunović.

Tužilac je predočio i naređenje u kojem se traži obezbjeđivanje 30 ratnih zarobljenika, gdje je u naređenju navedeno da će zarobljenicima biti obezbijeđeni prevoz i hrana, nakon čega će biti vraćeni u zatvor, a potpisnik ovog naređenja je Trifunović.

U zapovijesti za napad od 6. oktobra, u akciji “Plamen”, navedeno je kako “treba uključiti 30 zatočenika radi izvlačenja ranjenih i kopanja rovova”.

Nuspahić je, između ostalog, predočio i dokaz koji govori o odvođenju na rad zatvorenika Džemala Šehića, koji je preminuo. Prezentovao je i nekoliko dokaza koji pokazuju da je bilo poginulih i ranjenih zarobljenika tokom ovih odvođenja, te spiskove na kojima se prije pogibije nalaze imena zarobljenika, a nakon pogibije ih nema.

Trifunović, nekadašnji komandant Vogošćanske (Crnovrške) brigade Vojske Republike Srpske (VRS), optužen je za učešće u širokom i sistematičnom napadu na civilno bošnjačko stanovništvo s područja Vogošće i Ilijaša u periodu od jula do decembra 1992. godine.

Kako se navodi u optužnici, Trifunović je davao saglasnost podređenima da civile zatvorene u “Planjinoj kući” odvode i koriste ih za radove na prvim linijama borbenih djelovanja, iako je znao da to nije sigurno.

Statusna konferencija u ovom predmetu je zakazana za 26. maj.