Suđenje

Veljović: Teško traumatsko iskustvo kod oštećene

4. Aprila 2022.16:48
Na suđenju Radovanu Veljoviću, optuženom za silovanje u Foči počinjeno sredinom maja 1992. godine, u zajedničkom nalazu tim vještaka je utvrdio kako je kod oštećene prisutna trajna promjena ličnosti nakon teškog traumatskog iskustva.


Foča. Foto: Wikimedia Commons/Julian Nyca.

Psihologinja Nermina Bajramović izjavila je kako je sa vještakom neuropsihijatrom Abdulahom Kučukalićem izvršen zajednički intervju sa zaštićenom svjedokinjom A-1, te je nakon uvida u medicinsku dokumentaciju utvrđeno da se radi o osobi sa visokim intenzitetom posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP).

Bajramović je izjavila kako je kod oštećene prisutna trajna promjena ličnosti nakon teškog traumatskog iskustva, kao i hronične psihičke posljedice stresa.

Kako je objasnio vještak Kučukalić, obavljen je detaljan psihijatrijski intervju, gdje je utvrđeno kako je oštećena trpjela dugotrajnu traumu u periodu kada je bila izložena psihičkoj, fizičkoj i seksualnoj torturi, dok osjećaji koje oštećena ispoljava zbog ovih događaja spadaju pod kontinuiranu traumu.

“Boluje od hroničnog PTSP-a i trajne promjene ličnosti, nakon uzastopnih događaja”, kazao je Kučukalić.

On je naveo kako je kod oštećene, između ostalog, prisutan osjećaj straha i ugroženosti, otuđenosti, kao i socijalna izolacija te porast anksioznosti.

Prema njegovin riječima, oštećena je trpjela primarni strah – jakog do srednjeg intenziteta u periodu dok nije napustila Foču i otišla za Crnu Goru. U cijelom periodu boravka u zarobljeništvu, oštećena je trpjela strah jakog intenziteta, objasnio je vještak Kučukalić.

Veljović je optužen da je kao pripadnik Vojske Republike Srpske (VRS), zajedno s još dvojicom vojnika, sredinom maja 1992. godine silovao jednu žensku osobu na području Foče.

Na upit branioca Petka Pavlovića, da li informacije o zarobljeništvu i informacije o intenzitetu straha koje je oštećena preživjela vještak ima iz kazivanja oštećene, Kučukalić je potvrdio.

Odbrana je upitala vještakinju Bajramović da li je riječ “silovanje”, koja je korištena u nalazu, preuzela iz kazivanja oštećene, što je vještakinja potvrdila, te objasnila da, pored njenog kazivanja, ove informacije je dobila i analizom čestica, koja tačno može odrediti stepen i vrstu zlostavljanja.

Tužilac Behajia Krnjić uložio je materijalne dokaze i na ovaj način završio sa ulaganjem dokaza Tužilaštva BiH.

Nastavak suđenja je zakazan za 16. maj, kada će biti saslušani prvi svjedoci Odbrane.