Suđenje

Kantonalno tužilaštvo u Zenici zatražilo kaznu za optuženog Jukića

10. Januara 2022.16:48
U nastavku suđenja Ivici Jukiću zvanom Juka, Tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona je u završnoj riječi ocijenilo da je dokazalo da je optuženi počinio zločin protiv ratnih zarobljenika u Žepču, zatraživši da se osudi u skladu sa zakonom.


Sudnica Kantonalnog suda u Zenici. Foto: BIRN BiH

Kantonalno tužiteljstvo Zeničko-dobojskog kantona optužilo je u februaru prošle godine Ivicu Jukića zvanog Juka da je nečovječno postupao nad ratnim zarobljenicima bošnjačke nacionalnosti Nerminom Halilovićem i Hajrudinom Derlićem, dok su oni bili zatvoreni u ćeliji “šestica” u “Silosu” Nove trgovine u Žepču u augustu 1993. godine. U tekstu optužnice se navodi da je Jukić pištoljem maltretirao, udarao i verbalno vrijeđao oštećene Halilovića i Derlića.

Kantonalno tužilaštvo je u završnoj riječi naglasilo da je optuženi povrijedio lična dostojanstva ratnih zarobljenika svojim naročito uvredljivim i ponižavajućim postupcima.

Tužilaštvo smatra da je kroz iskaze svjedoka i materijalne dokaze dokazalo da je u vrijeme počinjenja krivičnog djela trajao sukob između Hrvatskog vijeća obrane (HVO) i Armije BiH, da je Jukić bio pripadnik glavnog centra 111. pukovnije HVO-a, da su Halilović i Derlić bili pripadnici redovnih oružanih snaga Armije BiH, odnosno jedinice “Zelene beretke”, te da su se predali bojovnicima HVO-a odloživši svoje oružje, a potom zarobljeni i smješteni u posebne prostorije logora “Silos” u Žepču početkom jula 1993. godine.

Da je optuženi počinio radnje opisane u optužnici, proizlazi iz iskaza oštećenih svjedoka, navelo je Tužilaštvo u završnoj riječi.

“Iskazi svjedoka – oštećenih su saglasni, uvjerljivi i pouzdani u odlučujućem dijelu i nisu dovedeni u pitanje niti jednim dokazom Odbrane. Iz provedenih dokaza, a što ni Odbrana nije osporila, nije utvrđeno da su oštećeni imali bilo kakav motiv da daju iskaze na štetu optuženog, osim da im je motiv bio da kažu šta im se dogodilo”, rekao je zamjenik glavnog kantonalnog tužioca Redžo Delić.

Zbog težine postupaka optuženog, kakvim su ih opisali oštećeni, “jasna je diskriminatorska, stvarna i ozbiljna namjera optuženog da kod svjedoka – oštećenih izazove strah za život”, navedeno je u završnoj riječi Kantonalnog tužilaštva u Zenici.

Delić je dodao da iz radnji optuženog proizlazi da je imao namjeru da oštećene ponizi, odnosno da im pogazi ljudsko dostojanstvo, govoreći im da su obična “grla, psujući im Aliju i ‘Zelene beretke’, ističući svoj superiorniji položaj u odnosu na njih, govoreći im, citiram: ‘Vidite gdje ste sad vi, a gdje sam sad ja?’”.

Delić se također osvrnuo na dokaze i svjedoke Odbrane koji, kako smatra, nisu doveli u pitanje činjenično stanje koje je navedeno i opisano u optužnici. Prema stavu Kantonalnog tužiteljstva, svjedoci Odbrane Osman Mehić i Pero Babić označeni su kao svjedoci koji su imali namjeru da optuženog dovedu u povoljniji procesni položaj zbog njihovog ranijeg poznanstva. Iskazi svjedoka Odbrane Marinka Marića i Nermina Mulabdića, kako je rekao Delić, bili su usmjereni na prikazivanje optuženog kao osobe koja je u inkriminirano vrijeme svoju dužnost obavljala dobro i korektno, ali da oni ne mogu biti relevantni jer spomenuti svjedoci nisu bili na mjestu događaja zbog čega nisu mogli imati tačna saznanja o predmetnom događaju.

“Imajući u vidu navedeno, tražim od Suda da optuženog proglasi krivim te da ga kazni u skladu sa zakonom i da prilikom izricanja kazne uzme u obzir olakšavajuće okolnosti na strani optuženog koje se ogledaju u tome da isti do sada nije kažnjavan, da se radi o policijskom službeniku za kojeg ne raspolažemo saznanjima da je nečasno obavljao svoju dužnost, te njegovo korektno držanje u toku postupka”, rekao je Delić Vijeću Kantonalnog suda u Zenici.

Odbrana će svoju završnu riječ iznijeti u utorak, 18. januara 2022. godine.

 

Ivona Kukić