Vijest

Peti pravosudni forum BiH: Bazom sudskih praksi ka jačanju pravosudnog sistema i većoj transparentnosti

19. Novembra 2021.14:38
Bosna i Hercegovina će dobiti jedinstvenu bazu sudske prakse, koja je ključan mehanizam za jačanje pravosudnog sistema, transparentnosti i harmonizacije rada sudova, poručeno je na Petoj godišnjoj konferenciji Pravosudnog foruma za BiH.


Peti pravosudni forum BiH. Foto: Screenshot

Na jedinstvenoj Bazi sudskih praksi, koja je prvi put predstavljena danas, 19. novembra, rađeno je dvije godine. Baza nudi mogućnost pretrage stavova sudske prake, sudskih odluka i pravnih shvatanja četiri najviša suda u BiH – Državnog suda, entitetskih vrhovnih sudova te Apelacionog suda Brčko distrikta.

“Siguran sam da je ovo prvi korak ka boljoj harmonizaciji sudske prakse, a mislim da ćemo dati veliki doprinos građanima BiH i dati jednak pristup pravdi”, kazao je Admir Suljagić, direktor Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), dodavši da će ovaj projekat doprinijeti transparentnosti i efikasnosti pravosudnog sistema u BiH.

Baza će postati dostupna pravosudnim institucijama do kraja ove godine, a javnosti najkasnije do početka februara naredne godine, rekao je Suljagić.

Objavljivanje Baze za Biljanu Sladojević-Milatović iz Generalnog direktorata za ljudska prava i vladavinu prava Vijeća Evrope važno je zbog nekoherentnih tumačenja koja ostavljaju prostora za zloupotrebu i umanjuju povjerenje društva kako u pravosudni sistem, tako i u kvalitet sudskih odluka.

“Jedinstvena baza podataka sudske prakse je ključan mehanizam za jačanje pravosudnog sistema u BiH, pri čemu se postiže uslov transparentnosti, kao što je navedeno, jer će se na taj način pramovisati odgovornost pravosudnog sistema, stoga je bitno da odluke koje se donesu budu dostupne javnosti, što je i cilj, a da ne ostanu zaključane u jednom zatvorenom sistemu”, poručila je ona.

Postojanje Baze je uslov za ujednačavanje stavova sudija sa sudskom praksom najviših sudova, smatra Vesna Antonić, predsjednica Vrhovnog suda RS-a.

“Najveća vrijednost u svakom društvu je nazavisan i efikasan pravosudni sistem, a njega nema ukoliko se različito rješava u istim činjeničnim i pravnim situacijama, što direktno utiče na pravnu sigurnost građana”, kazala je ona.

Za javnost i novinare Baza će imati manji značaj, smatra Hilmo Vučinić, predsjednik Apelacionog odjeljenja Suda BiH.

“Sa stručnog stanovišta svih nas koji sjedimo u sali, ova Baza je izvanredna (…) Ali kad sam se stavio u poziciju običnog građanina – nije, a ovo govorim iz iskustva Suda BiH, koje su sve dileme bile u praksi objavljivanja sudskih odluka”, rekao je on.

Zbog toga on smatra da je potrebno unaprijediti mogućnosti pretrage Baze.

Kroz diskusiju su istaknuti i suprotstavljeni stavovi o objavljivanju podataka koji bi koristili novinarima, zbog bojazni kršenja Zakona o zaštiti ličnih podataka ukoliko bi se presude ili pojedine prakse objavljivale u potpunosti.

Azra Husarić Omerović