Suđenje

Babić Ranko i ostali: Tužilaštvo traži kaznu za zločin u Bukviku kod Prijedora

14. Jula 2021.17:14
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u završnoj riječi zatražilo da Ranko Banić, Bratislav Bilbija i Đuro Adamović budu kažnjeni za zločin u zaseoku Bukvik kod Prijedora.

Ranko Babić, Bratislav Bilbija i Đuro Adamović
Ranko Babić i ostali. Foto: Sud BiH

Tužilaštvo je ocijenilo da je dokazalo da su trojica bivših pripadnika Vojske Republike Srpske (VRS) odgovorni za zločin u kojem su, nakon žetve pšenice, dva civila bošnjačke nacionalnosti mučena i ubijena na kućnom pragu u zaseoku Bukvik. Istaknuto je da su tada tri lica odvedena u nepoznatom pravcu.

Tužilac Ćazim Hasanspahić je kazao da je dokazan zločin protiv čovječnosti i širok i rasprostranjen napad srpskih snaga na području Prijedora. On se osvrnuo na otpuštanja, odvođenja u logore, napade, teror, rušenja vjerskih objekata i na kraju organizovano odvođenje Bošnjaka s tog područja.

Hasanspahić je rekao da je sredinom avgusta 1992. bataljon iz sela Ljeskare organizovao navodno čišćenje terena od “Zelenih beretki”, iako su i svjedoci Odbrane kazali da taj dan nisu vidjeli nijednog pripadnika te formacije. Dodao je da je meta bilo civilno stanovništvo.

Tužilac je naveo da su taj dan u selu Bukvik ubijeni Smail i Emsud Kadirić, dok su u nepoznatom pravcu odvedeni Mirsad Kadirić, Senaid Muhić i Emsud Avdić.

Prema riječima tužioca, dokazano je da je kapetan Babić rukovodio aktivnostima u Bukviku, a ključni svjedoci su prepoznali Bilbiju i Adamovića.

Podsjetio je na iskaz svjedoka prema kom je Adamović rekao: “Mene moji razoružavaju, a da Turci se naoružavaju”, te da se obratio Smailu i Emsudu riječima: “Vidjet ćeš kako Srbin udara”. Svjedoci su, kako je napomenuo tužilac, naveli kako je Adamović udarao Smaila i to nastavio raditi i kada se on onesvijestio, a da je Bilbija kojeg su zvali Bajica udarao Emsuda.

Tužilac je rekao da je Fikret Kadirić posvjedočio kako je Bajica vodio njegovog brata Mirsada koji je imao modrice, te kako su tukli Emsuda i kako je čuo pucanj. Svjedok je vidio i krvavu sjekiru i mrtvog oca.

Hasanspahić je napomenuo da je ovaj svjedok prepoznao Ranka Babića kao kapetana Babića koji je vodio pretres.

Svjedok “C” je, kako je podsjetio tužilac, posvjedočio kako je Emsud govorio Bajici da ga ne udara i kako se poznaju, te kako su se vojnici obraćali kapetanu s pitanjem šta da rade.

Tužilac je naveo da je ovaj svjedok morao kopati rupu u koju je zakopan Emsud, te kako je ispričao da nije vidio ko ga je ubio, jer je okrenuo glavu, ali da je vidio kada Adamović prislanja pištolj.

Prema riječima Hasanspahića iskazi ovih i drugih svjedoka su jasni, podudarni i nedvosmisleni. Kazao je da su mještani Bukvika mirno živjeli i bavili se poljoprivredom, ali da nisu uspjeli preživjeti zato što su bili Bošnjaci.

Svjedočenja optuženih ocijenio je tendecioznim. Tužilac je rekao da cijeni činjenicu da je Babić pomagao nekim Bošnjacima u Prijedoru, ali je pitao zbog čega se nije iskazao na licu mjesta.

“Zašto je rekao da se kopa grobno mjesto, da se pretovare kola. Zašto vojnicima nije rekao ‘nemojte ih tući’”, kazao je Hasanspahić.

Za 25. avgust zakazano je iznošenje završnih riječi Odbrane prvoptuženog.

 

Marija Taušan